Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

/Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

3112, 2016

PHẦN II – Chương 2: Quyền tự do ý chí là quyền gì? Sự thật về quyền tự do ý chí.

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Các bạn thân mến, thực lòng, thực tâm cùng các bạn là không lâu trước đây, những ngày đầu theo đuổi tâm linh bản thân tôi rất kỳ thị với câu nói Tự do ý [...]

3112, 2016

PHẦN II – Chương 3: Thần giao cách cảm là gì? sự thật về Thần giao cách cảm.

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Các bạn thân mến, để không làm mất nhiều thời gian quý giá của các bạn. Trong phần này tôi sẽ không đề cập đến sự hiểu biết về cái gọi là Thần giao cách [...]

3112, 2016

PHẦN II – Chương 4: Thăng thiên là gì? sự thật về thăng thiên.

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Các bạn thân mến, như các bạn thấy đấy trong những năm gần đây, thăng thiên là một cụm từ thường được các Đấng ánh sáng nhắc đến trong các thông điệp của họ. Vậy [...]

3112, 2016

PHẦN III: Ý Nghĩa Thực Sự Của Ánh Sáng Và Tình Yêu Là Gì? – Chương 1: Bản chất thực sự của ánh sáng và bóng tối là gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Các bạn thân mến, truớc khi đề cập đến bản chất thực sự của ánh sáng và bóng tối là gì? Tôi xin nói rõ với các bạn là tôi không bàn đến nghĩa đen [...]

3112, 2016

PHẦN III – Chương 2: Bản chất thực sự của tình yêu và nỗi sợ hãi là gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Chúng ta có thể định nghĩa một cách đơn giản chung cho hai từ tình yêu và nỗi sợ hãi như sau: Tình yêu và sợ hãi là một hoạt động của tâm hồn tạo [...]

3112, 2016

PHẦN IV: Một Vài Sự Thật Liên Quan Đến Kế hoạch của God Và Con Người Trần Thế – Chương 1: Nguyên nhân gì khiến cho con người đến Trái Đất?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Tôi xin phép nói lại với các bạn rằng, vấn đề này cũng đã được tôi nhắc đến trong cuốn sách SỰ THẬT TỐI HẬU, nhưng trên thực tế những gì tôi đã trình trước [...]

3112, 2016

PHẦN IV – Chương 2: Con người đến Trái đất với mục đích cụ thể gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Tương tự như câu hỏi trên, với câu hỏi này trong cuốn sách SỰ THẬT TỐI HẬU tôi cũng đã đề cập đến. Nhưng trên thực tế, cho dù tôi có viết đến bao nhiêu [...]

3112, 2016

PHẦN IV – CHƯƠNG 3: Ý nghĩa chân thật về câu hỏi Ta là ai?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Qủa thực, đây là một câu hỏi khá phổ biến thời gian gần đây trong thế giới tâm linh dành cho Nhân loại. Theo tôi trong những năm gần đây tần suất của câu hỏi [...]

3112, 2016

PHẦN IV – CHƯƠNG 4: Ý nghĩa chân thật về câu hỏi Ta là gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Bạn thấy đấy, God và những người trong thế giới ánh sáng luôn trao cho chúng những câu hỏi, nhưng rất hiếm khi là câu trả lời trọn vẹn cho bất kỳ câu hỏi nào. [...]

3112, 2016

PHẦN V: Một Vài Sự Thật Liên Quan Đến Vấn Đề Chữa Lành. – Chương 1: Ý nghĩa thực sự của việc chữa lành và chữa lành là chữa lành cái gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Các bạn thân mến, có thể các bạn đã biết, trong thời gian gần đây chúng ta nhận ra rằng God và người trong thế giới ánh thường hay nhắc đến vấn đề chữa lành. [...]