Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

/Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

Ánh Sáng & Tình Yêu – Tình Yêu Thời Đại Vàng

3112, 2016

LỜI CẢM TẠ

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|3 Comments

  Lời đầu tiên, tôi xin thực lòng dâng lên Đấng Tạo Hóa lòng biết ơn sâu sắc nhất của chính tôi, tiếp đến tôi xin dâng lên God Mẹ/Cha một tấm lòng biết sâu [...]