LỜI CẢM TẠ

  Lời đầu tiên, tôi xin thực lòng dâng lên Đấng Tạo Hóa lòng biết ơn sâu sắc nhất của chính tôi, tiếp đến tôi xin dâng lên God Mẹ/Cha một tấm lòng biết sâu sắc nhất có thể. Ngoài [...]