Sự Thật Vĩ Đại

Loài người có cô đơn trong vũ trụ hay không? Con người đến trái đất từ đâu? Đến đây với mục đích gì và cuối cùng sẽ đi về đâu? Bạn sẽ có câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi này. Ngoài ra, bạn sẽ biết linh hồn của con người hoạt động như thế nào và sự bất tử của linh hồn. Bạn sẽ tìm thấy những lời giải thích rất thực tế về luân hồi, thần đồng, khả năng tâm linh, người ngoài trái đất, UFO, vòng tròn trên cánh đồng, bí ẩn của kiến trúc cổ đại, và những hiện tượng chưa được giải thích khác. Nghe rất khó tin phải không? Bạn hãy đọc và đánh giá cho mình. Tất cả miển phí.

Sự Thật Tối hậu

Sự thật, ngôn từ sự thật cái từ ngữ mà bạn có thể đã sử dụng hằng ngày. Nhưng quả thực, sự thật đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình tiến hoá của mọi linh hồn. Từ sự thật, chỉ có sự thật mới có thể dẫn dắt và biến đỗi bạn từ một con người bình thường trở thành một Siêu Nhân. Và đây, từ nội dung của cuốn sách Sự Thật Tối Hậu này, nó rất có thể sẽ giúp bạn tìm thấy sự thật cho chính mình. Nhưng trước khi bạn tìm thấy và ý thức thấu triệt được sự thật, trước tiên bạn phải có được cho mình một bậc thầy dẫn dắt. May thay người thầy mà bạn sẽ phải tìm kiếm không ở quá xa bạn, nhưng người đó là chính bạn, trên thực tế bạn thực sự là người thầy Vĩ Đại nhất cho chính bạn và từ bạn sẽ giúp cho chính bạn trở thành một Siêu Nhân chính hiệu.