Ánh Sáng & Tình Yêu Thời Đại Vàng

/Ánh Sáng & Tình Yêu Thời Đại Vàng

Ánh Sáng & Tình Yêu Thời Đại Vàng

2412, 2016

LỜI MỞ ĐẦU

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|6 Comments

Thân chào các bạn: Hôm nay, Giáng sinh 24-12-2015, tôi Nguyễn ngọc Thuận xin chúc cho tất cả mọi nguời trên hành tinh chúng ta được nhiều sức khỏe, sự an lạc và luôn hạnh [...]

2412, 2016

THÔNG ĐIỆP

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Thông điệp từ God/Cha. Thân chào tất cả các con, những người con trai- những cô con gái, những người con và những người cháu hết sức can đảm, vĩ đại và rất đáng yêu [...]

2412, 2016

PHẦN I: Một Số Vấn Đề Đã Từng Tồn Tại Trong Qúa Khứ Cần Hiệu Chỉnh – Chương 1: Hiệu chỉnh một số thông tin đã viết trong sách Sự thật vĩ đại và Sự thật tối hậu.

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|3 Comments

Để bắt đầu cuốn sách, xin các bạn cho phép tôi hiệu chỉnh một số thông tin chưa thực sự hoàn chỉnh mà tôi đã trình bày trong hai cuốn sách Sự thật vĩ đại [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 2: Tâm hồn và sự hoạt động của tâm hồn là như thế nào?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Thú thật, với các bạn cách đây chừng một tuần thôi, bản tôi còn không thể nào phân biệt nổi cái gì gọi là tâm hồn? Và cái gì gọi là linh hồn? Tôi luôn [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 3: Linh hồn và ý nghĩa thực sự về linh hồn là gì?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Có một thực tế đã xảy ra trong quan niệm sống của con người trên Trái đất về cái gọi là linh hồn. Bạn thấy đấy, phần lớn người trên Trái đất gần như tất [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 4: Năng lượng linh hồn và hoạt động của nó khi con người đang sống và sau khi chết là như thế nào?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Năng lượng linh hồn là nguồn năng lượng được tạo ra bởi ý thức và rung động của tâm hồn trong một cơ thể đang sống. Nói cách khác, năng lượng như là một dạng [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 5: Cách phòng tránh và ngăn chận linh hồn người chết làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống, thực hiện như thế nào?

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|1 Comment

Thứ nhất giải pháp phòng tránh năng lượng linh hồn người chết gây ảnh hưởng tiêu cực lên đời sống của con người Bạn thấy đấy nếu bạn thực sự muốn thực hiện việc phòng [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 6: Tàng thức và sự thật về các thông tin có trong tàng thức

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Về mọi hoạt động và thông tin được lưu giữ trong tàng thức, theo sách Sự thật vĩ đại thì tàng thức là nơi lưu giữ toàn bộ các thông tin về hoạt động sống [...]

2512, 2016

PHẦN I – Chương 7: Siêu thức và sự thật về các thông tin có trong siêu thức

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|0 Comments

Về các phần thông tin có trong siêu thức mà tôi đã trình bày trong sách Sự thật tối hậu là không có gì thay đổi. Riêng về phần ý thức God là có sự [...]

3112, 2016

PHẦN II: Sự Thật Một Số Vấn Đề Liên Quan Đến Tôn Giáo Và Tâm Linh – Chương 1: Tội tổ tông là gì? sự thật về Tội tổ tông.

Ánh Sáng & Tình Yêu - Tình Yêu Thời Đại Vàng|2 Comments

Các bạn thân mến; thực ra là tôi không có ý định tiếp tục viết về đề tài này trong cuốn sách này. Vì tôi cho rằng thế giới đã đi vào thời kỳ mới, [...]