Sự Thật Tối Hậu

/Sự Thật Tối Hậu

LỜI MỞ ĐẦU & THÔNG ĐIỆP

Thân chào các bạn! Đã hơn hai năm trôi qua kể từ ngày cuốn sách “SỰ THẬT VĨ ĐẠI” được đưa lên trang web giwho.com, nó quả thật là một khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi. Thú [...]

By | December 4th, 2016|Sự Thật Tối Hậu|1 Comment

PHẦN I – MỐI LIÊN HỆ GIỮA NGÔN NGỮ VÀ SỰ THẬT

Đã hơn 11.500 ngàn năm qua kể từ lúc loài người thông minh có mặt trên trái đất, cũng là chừng ấy thời gian ngôn ngữ sống chung với loài người. Trong đời sống xã hội loài người ngôn ngữ [...]

By | December 4th, 2016|Sự Thật Tối Hậu|1 Comment

PHẦN II – THƯỢNG ĐẾ VÀ VŨ TRỤ

Nguyên Thần Thượng Đế là cái gì? Trước khi, bàn đến phần này chúng ta phải chấp nhận một sự thật hết sức tế nhị, một sự thật mà chúng ta không biết nên đặt câu hỏi như thế nào? [...]

By | December 4th, 2016|Sự Thật Tối Hậu|1 Comment

PHẦN III – THƯỢNG ĐẾ VÀ NHỮNG SỰ KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN LOẠI

Lòng từ bi và bác ái giúp con người trải nghiệm được gì? Chúng ta đã biết, các Thiên Thần rời xa Thiên đàng đến với trần gian là nhằm tìm kiếm những kinh nghiệm thực tế, những cảm xúc [...]

PHẦN KẾT – BƯỚC CUỐI TRÊN HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ

Thời gian là gì? Và sức ảnh hưởng của nó đối với con người như thế nào? Trước khi đi vào phần chính của đề mục, chúng thử tìm hiểu khái niệm về thời gian và bản chất của thời [...]

By | December 7th, 2016|Sự Thật Tối Hậu|1 Comment
Load More Posts