Sự Thật Vĩ Đại

/Sự Thật Vĩ Đại

LỜI MỞ ĐẦU

Thông thường, khi chúng ta may mắn gặt hái được thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc thì rất hiếm khi chúng ta quan tâm đến các vấn đề tâm linh như Thánh Thần hay Thượng Đế. Nhưng một [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment

Chương 1 – NHỮNG CÂU HỎI LỚN CỦA NHÂN LOẠI

Thuyết Tiến Hóa và Nguồn Gốc Con Người Bạn đặt niềm tin vào đâu trong cuộc sống? Nếu bạn là người theo chủ nghĩa vô thần rất có thể bạn sẽ tin vào thuyết tiến hóa của Charles Robert Darwin. [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|0 Comments

Chương 2 – VŨ TRỤ, THƯỢNG ĐẾ VÀ CON NGƯỜI

Nguồn Gốc Vũ Trụ và Thượng Đế Từ trước đến nay, Thượng Đế luôn là mối quan tâm lớn nhất và cũng là đề tài gây ra nhiều tranh cãi nhất đối với con người. Thượng đế có thực sự [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|0 Comments

Chương 3 – LINH HỒN VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN

Con người là cỗ máy sinh học siêu việt do Thượng Đế và các Thiên Thần tạo ra. Ở một cấp thấp hơn, chúng ta có thể ví cách hoạt động của con người như cách hoạt động của một [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment

Chương 4 – ĐỊNH MỆNH VÀ LUẬT NHÂN QUẢ

Định mệnh được nhiều người hiểu như là một sự sắp đặt dành riêng cho mỗi người trước khi được sinh ra đời và không thể thay đổi. Nhưng định mệnh xuất phát từ đâu, ai sắp đặt và ai [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment

Chương 7 – PHÁT TRIỂN DÂN SỐ, TRI THỨC VÀ CÔNG NGHỆ TƯƠNG LAI

Điểm Nhấn Phát Triển Tri Thức Của Thế Giới Chúng ta không thể phủ nhận khoa học kỹ thuật là lĩnh vực vô cùng cần thiết cho sự phát triển và tiến hóa của nhân loại. Con người từ rất [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment

Chương 8 – KẾT LUẬN

Thượng Đế toàn tri của chúng ta là một nhà khoa học rất vĩ đại, tất cả mọi công việc Ngài đã làm cho chúng ta điều dựa vào tri thức và công nghệ siêu đẵng của Ngài. Khi Thượng [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|0 Comments

Chương 6 – PHÁN XÉT CUỐI CÙNG

Ngày Tận Thế Nhiều người cho rằng ngày phán xét cuối cùng đồng nghĩa với ngày tận thế nhưng thực ra hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Ngày tận thế có nghĩa là ngày tận cùng của thế [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment

NÓI VỀ TÁC GIẢ

Tôi và các bạn đã trải qua một chặng đường dài, sau cùng chúng ta cũng đã biết con người từ đâu tới, tới đây với mục đích gì và cuối cùng sẽ đi về đâu. Điều quan trọng hơn [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|0 Comments

Chương 5 – CÁC HIỆN TƯỢNG HUYỀN BÍ

Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu các hiện tượng huyền bí sau: tiên tri, ngoại cảm, nhập đồng, giấc mơ, ma, trải nghiệm cận tử, giác quan thứ sáu (linh cảm), khoa dự đoán học: bói toán và [...]

By | December 1st, 2016|Sự Thật Vĩ Đại|1 Comment
Load More Posts