Ngày Tận Thế

Nhiều người cho rằng ngày phán xét cuối cùng đồng nghĩa với ngày tận thế nhưng thực ra hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Ngày tận thế có nghĩa là ngày tận cùng của thế gian, ngày mà mọi thứ trên Trái đất không còn: cỏ cây, nhà cửa, động vật, con người, thậm chí Trái đất cũng không tồn tại. Tất cả sẽ chấm hết! Nhưng chúng ta hoàn toàn tin tưởng Thượng Đế sẽ không để xảy ra ngày tận thế vì những lý do sau:

1) Khi Thượng Đế tạo ra hệ mặt trời và sự sống trên Trái đất tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch toàn tri vĩ đại đã định trước của Ngài. Trong chương trình, Ngài đã tạo ra nhiều sự sống và liên kết các sự sống đó lại với nhau trên phạm vi toàn vũ trụ, trong đó có Trái đất của chúng ta. Bởi vậy, Thượng Đế sẽ không để ngày tận thế xảy ra, vì nếu để ngày đó xảy ra sẽ phá hỏng kế hoạch vĩ đại của chính Ngài.

2) Từ hơn 4.5 tỷ năm trôi qua, Thượng Đế và các Thiên Thần đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo dựng mọi thứ nhằm đem lại sự sống cho con người. Ý định to lớn của Ngài là dìu dắt con người tiến hóa, cả về trí tuệ lẫn tâm hồn để sau này sẽ được hưởng một cuộc sống trường tồn bất tử, vì vậy Ngài sẽ không để ngày tận thế xảy ra.

3) Thượng Đế là Đấng rất nhân từ, mọi sự đau khổ là do con người gây ra từ tội lỗi của chính con người chứ không phải do Thượng Đế trừng phạt. Ngài luôn yêu thương chứ không ghét bỏ hay thù hằn gì với chúng ta. Vì thế chúng ta thấy rằng tội lỗi con người không phải là lý do để Thượng Đế nổi giận tiêu diệt loài người và phá hủy luôn kế hoạch của chính mình.

Từ trước đến nay, có vô số tin đồn và dự đoán thời điểm xảy ra ngày tận thế, ví dụ như năm 1666 hoặc 2000. Hiện tại vẫn có một dự đoán về ngày tận thế 21/12/2012, ngày kết thúc chu kỳ của lịch Maya rất có thể sau này còn nhiều dư đoán tương tự. Nhưng dựa vào những điều đã được giải thích trên, chúng ta có thể kết luận rằng ngày tận thế sẽ không xảy ra.

  1. Phán Xét Cuối Cùng

Phán xét cuối cùng là một thông tin tốt lành đối với nhân loại. Ngày này được đề cập rất nhiều trong kinh thánh Kitô giáo và kinh Qu’ran Hồi giáo. Tuy nhiên, thông tin ấn định về ngày xảy ra sự kiện này không được các tôn giáo nhắc đến.

Chúng ta đã biết con người sau khi chết, linh hồn được Thượng Đế thu giữ và trước mỗi lần đi đầu thai làm người mới, mọi linh hồn đều phải trải qua một sự phán xét về tội và phúc trong tiền kiếp để sắp đặt định mệnh. Nhưng ý nghĩa của lần phán xét này không giống như những lần trước, vì đây là lần phán xét cuối cùng của Thượng Đế cho bộ toàn nhân loại, không phân biệt người có tôn giáo hay không có tôn giáo, hữu Thần hay vô Thần.

Trước khi loài người muốn được Thượng Đế cứu rỗi và giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì mỗi cá nhân phải tự hoàn thiện bản thân mình. Trong đó Thượng Đế sẽ đặc biệt chú tâm vào hai yếu tố quan trọng nhất: là đạo đức và tri thức. Mặc dù, hai yếu tố trên có mức độ quan trọng ngang nhau nhưng nó được phân cấp theo hai cách khác nhau khi Thượng Đế vận hành trong phán xét.

1) Khi Thượng Đế xét đến yếu tố đạo đức và phẩm hạnh thì Ngài chỉ xét cho từng cá nhân riêng biệt, tiêu chuẩn đạo đức của toàn nhân loài không ảnh hưởng đến người đó.

2) Khi Thượng Đế xét đến yếu tố tri thức hay nền văn minh nhân loại thì Ngài dựa trên bình diện chung của toàn thế giới, không tính riêng cho từng cá nhân.

Lý do có sự khác biệt này trong quá trình phán xét của Thượng Đế vì: Tri thức là lĩnh vực mà Thượng Đế tùy vào từng thời điểm trang bị cho loài người để đáp về nhu cầu sinh tồn và phát triển của chúng ta. Riêng trong lĩnh vực đạo đức và phẩm hạnh của con người, thì mỗi cá nhân phải tự phấn đấu để đạt đến mức độ hoàn hảo theo tiêu chuẩn mà Thượng Đế mong muốn. Nhưng để Thượng Đế quyết định ngày phán xét cuối cùng, loài người phải đạt được sự tiến hóa cao và đồng bộ về mặt tri thức lẩn đạo đức phẩm hạnh theo các tiêu chuẩn được thiết lập bởi Ngài. Nhưng chúng ta biết rằng, Thượng Đế không để mặc cho chúng ta tự tiến hóa mà ngay từ thuở sơ khai Thượng Đế và các Thiên Thần đã giúp chúng ta rất nhiều điều.

Trong lĩnh vực tri thức Thượng Đế từng giúp con người bằng nhiều hình thức một cách gián tiếp hay trực tiếp. Ví dụ như:

1) Những ngày đầu khi chúng ta có mặt trên trái đất, các Thiên Thần phân bố để loài người có mặt khắp nơi trên trái đất và các Thiên Thần đã trực tiếp dạy cho mỗi nhóm người một ngôn ngữ để chúng ta giao tiếp .

2) Thượng Đế và các Thiên Thần giúp đỡ con người gián tiếp bằng hình thức khải huyền. Điển hình như nhà bác học Dmitri Ivanovich Mendeleev người Nga lập ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học trong giấc mơ.

3) Thượng Đế và các Thiên Thần giúp đỡ con người trực tiếp lẫn gián tiếp bằng cách cài đặt tri thức mới vào tàng thức và cho ra đời các thiên tài. Điền hình như nhà vật lý-thiên văn học Albert Einstein, nhà soạn nhạc người Đức Ludwig van Beetthoven…

Trong lĩnh vực đạo đức và phẩm hạnh Thượng Đế từng giúp cho con người bằng nhiều hình thức gián tiếp hay trực tiếp như:

1) Bằng hình thức gián tiếp, Thượng Đế giúp Đức Khổng Tử sáng lập ra nho giáo, Martin Luther, John Calvin đạo tin lành, và các nhà hiền triết như Socrates, Plato, Aristole.

2) Bằng hình thức vừa trực tiếp vừa gián tiếp, Thượng Đế mặc khải giúp cho Đấng tiên tri Abraham sáng lập ra Do Thái giáo. Bằng hình thức mặc khải và khải huyền Ngài giúp cho Đấng tiên tri Muhammad sáng lập ra Hồi giáo. Bằng hình thức cầu cơ và nhập đồng Ngài giúp cho một nhóm người Việt Nam tạo ra Cao Đài giáo.

3) Bằng hình thức trực tiếp, Thượng Đế đã phái Đức Phật Thích Ca và con trai của mình là Đức Chúa Giêsu mượn xác người trần gian đến Trái đất giúp nhân loại sáng lập ra Phật giáo và Kitô giáo.

Tóm lại, trong quá trình phán xét Thượng Đế có thể sẽ không cứu rỗi đối với một nhà khoa học giỏi hay một thương gia tài ba vì đạo đức họ kém, nhưng chỉ là một người thợ thủ công hay một nông dân bình thường vẫn được Thượng Đế cứu rỗi vì đạo đức và phẩm hạnh của họ rất tốt.

Sự Chuẩn Bị Cho Ngày Phán Xét

Thượng đế không ấn định trước ngày phán xét cuối cùng vì quá trình này phụ thuộc vào trình độ tiến hóa của nhân loại. Chính loài người là nhân tố góp phần thúc đẩy tiến độ xảy ra ngày phán xét cuối cùng. Thượng Đế sẽ thực hiện các bước để tiến hành ngày phán xét như sau:

Thứ nhất: Thượng Đế ấn định và thông báo cho toàn nhân loại biết ngày giờ tiến hành phán xét cuối cùng.

Thứ hai: Thượng Đế cho tất cả các linh hồn của những người đã chết đang lưu giữ ở Thiên đàng đi đầu thai trước đó 18 năm trở lên để họ đủ trưởng thành tham dự ngày phán xét cuối cùng (Công việc này của Thượng Đế có thể xem là thực hiện lời phán về đề tài “người chết đội mồ sống dậy” để tham dự phán xét cuối cùng.) Kinh Thánh Khải Huyền “Chương 20, câu 13”.

Thứ ba: Trong thời gian chờ đến ngày phán xét, Thượng Đế sẽ không để bất kì một người nào chết và đồng thời cũng không cho bất kì người nào sinh con thành công.

Bước cuối cùng Thượng Đế, Đức chúa Giêsu và các Thiên Thần cấp cao sẽ đến địa cầu để tiến hành phán xét. Có hai cách Thượng Đế và các Đấng đến địa cầu:

Cách thứ nhất: Thượng Đế thông báo cho các nhà khoa học trên Trái đất chuẩn bị một số người nhân bản vô tính theo yêu cầu của Ngài. Đến ngày phán xét, Thượng Đế, Đức Chúa Giêsu và các Thiên Thần sẽ nhập vào những thể xác này bằng đường truyền siêu sóng não giống như cách Đức Chúa Giêsu giáng thế cách đây 2000 năm.

Cách thứ 2: Các Thiên Thần chuẩn bị một số thể xác nhân bản vô tính bằng tế bào gốc của chính họ từ ngoài trạm không gian vũ trụ. Đến ngày phán xét, Thượng Đế, Chúa Giêsu và các Thiên Thần di chuyển thần của mình nhập vào những thể xác này cũng bằng đường truyền siêu sóng não và từ trạm không gian vũ trụ các Đấng sẽ đến Trái đất bằng đĩa bay.

Cách Thức Phán Xét

Trong ngày phán xét chúng ta sẽ không thấy cảnh tượng mọi người cùng nhau tập trung tại một nơi để nghe Thượng Đế phán xét, bởi không có một địa điềm nào trên địa cầu đủ sức chứa số người của toàn thế giới cùng nhau tham dự sự kiện.

Đến ngày này, các Thiên Thần sẽ truyền hình trực tiếp quang cảnh nơi Thượng Đế, Đức Chúa Giêsu và các Thiên Thần chủ trì phán xét đến khắp nơi trên thế giới, Những hình ảnh đó chúng ta sẽ được nhìn thấy trên các tầng mây do Thiên Thần sử dụng công nghệ quang học và âm thanh siêu đẳng của mình thực hiện (Hình ảnh trong câu 7 chương I- kinh Thánh Khải huyền).

Ngày đó, Thượng đế sẽ phán xét cho tất cả mọi người, từ một linh hồn chỉ mới sống kiếp đầu tiên cho đến những linh hồn đã trải qua hàng trăm kiếp sống và mọi người đều có cơ hội bình đẳng như nhau. Đây là một sự kiện đã được Đức Chúa Giêsu nhắc đến trong dụ ngôn “Người làm công trong vườn nho” kinh thánh tân ước (phúc âm Mathew chương 20:1-15). Trong dụ ngôn này, chúng ta nên hiểu Đức Chúa Giêsu ví mỗi giờ làm là một kiếp sống.

Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Thượng Đế tuyên bố phán xét và chỉ đạo cho các Thiên Thần thực hiện công việc phán xét bằng cách sử dụng đường truyền siêu sóng não kích hoạt tàng thức cho tất cả mọi người trên thế giới cùng lúc . Từ đó, mỗi người sẽ tự nghe thấy tất cả những suy nghĩ, hành động, và tinh cảm của chúng ta từ kiếp sống đầu tiên cho đến kiếp cuối. Những thông tin này diễn ra trong đầu ta bằng hình ảnh và âm thanh trung thực nhất như chúng ta đang xem một cuốn phim 3D. Từ đó, mỗi người sẽ tự nhận biết tất cả những việc làm của mình trong quá khứ: thiện hay ác, tốt hay xấu, mọi thứ đều được phơi bày rất rõ ràng không thể phủ nhận. Sau phần tự xét, Thượng Đế sẽ chọn ra danh sách những người xứng đáng nhận lấy sự cứu rỗi của Ngài. Số người này được giải thoát khỏi định mệnh, khỏi sinh tử luân hồi và được hưởng một cuộc sống trường sinh bất tử. Số người không được Thượng Đế cứu rỗi trong lần phán xét này sau khi chết được Thượng Đế lưu giữ lại linh hồn và sẽ cho trở lại làm người tại một hành tinh khác có sự sống giống như Trái đất được tạo ra sau này. Thượng Đế sẽ không cho những linh hồn này đầu thai vào những con người đầu tiên của hành tinh mới, mà Ngài sẽ chọn thời điểm sao cho trình độ tri thức của những linh hồn này phù hợp với nền văn minh nơi đó. Việc làm này của Thượng Đế sẽ giúp những linh hồn này có cơ hội tiếp tục tiến hóa và chờ ngày phán xét cuối cùng ở hành tinh đó. Những điều vừa nêu cũng là tiêu đề được nêu trong Kinh Thánh về sự kiện quỷ Satan bị giam cầm trong địa ngục được Thượng Đế thả ra sau 1000 năm (sách Khải Huyền, Chương 20, 1-10). Chúng ta biết rằng Thượng Đế là Đấng quyền năng tối thượng. Vì vậy sẽ không có bất cứ người nào đủ khả năng chống đối được Ngài. Cho nên, Satan cũng không phải là một thế lực đối nghịch với Thượng Đế, mà là một Thiên Thần cấp cao dưới sự lãnh đạo của Ngài. Thiên Thần Satan cùng với một Thiên Thần khác chịu trách nhiệm chính trong việc điều hành tội và phúc cho loài người. Và Thiên Thần Satan là người chịu trách nhiệm điều hành về phần tội. Vì thếchúng ta vẫn thường nghĩ rằng Satan là biểu tượng của tội lỗi. Chúng ta nên hiểu rằng quỷ Satan bị giam cầm trong địa ngục cũng chính là những linh hồn tội lỗi chưa được cứu rỗi chứ chẳng phải quỷ Satan nào khác Nhận định từ các sự kiện này thêm một lần nữa giúp chúng ta thấy rằng, linh hồn là bất tử và Thượng Đế quả thực là Đấng rất nhân từ và công bình tuyệt đối. Ngài không loại bỏ bất cứ linh hồn nào do Ngài tạo ra, cho dù tội lỗi của người đó có nhiều đến đâu Ngài vẫn sẽ tiếp tục dìu dắt đến tận cùng.

Sau Phán Xét

Sau phán xét, Thượng Đế sẽ kích hoạt hệ thống siêu sóng não để nối tàng thức với tiềm thức của chúng ta trở thành một, từ đó chúng ta có thể nhớ lại tất cả mọi dữ kiện đã xảy ra trong tất cả mọi kiếp sống mà ta đã trải qua. Ngoài ra, Thượng Đế sẽ hiệu chỉnh nguồn gene của chúng ta để nó trở nên hoàn hảo nhất và trao bí quyết hoạt động của siêu sóng não và cấu tạo của nguồn Gene để con người tự tạo cho mình thân thể trẻ trung, xinh đẹp theo ý muốn. Đồng thời, Thượng Đế sẽ giao quyền cho Đức Chúa Giêsu và những Thiên Thần cấp cao ở lại xử lý công vụ tại Địa cầu.

Sau phán xét, con người sẽ không tiếp tục sinh con cái nữa vì điều đó là không còn cần thiết đối với một sự sống mà mọi người đều trường tồn bất tử. Ngày đó con người được sống trong một xã hội công bằng tuyệt đối và hòa bình vĩnh cửu. Trong thời đại đó, mọi sản phẩm vật chất và mọi dịch vụ phục vụ cho nhu cầu của con người phần lớn đều do người máy và người máy sinh học sản xuất và đảm nhiệm.

Sau phán xét, Đức Chúa Giêsu lãnh đạo và chỉ đạo chúng ta trợ giúp các linh hồn và sự sống hình thành sau Địa cầu. Chúng ta sẽ làm những công việc tương tự như những công việc các Thiên Thần đã từng làm để trợ giúp chúng ta. Lúc đó, chúng ta cũng sẽ là Thiên Thần đối với loài người ở những sự sống đó.