Thượng Đế toàn tri của chúng ta là một nhà khoa học rất vĩ đại, tất cả mọi công việc Ngài đã làm cho chúng ta điều dựa vào tri thức và công nghệ siêu đẵng của Ngài. Khi Thượng Đế cùng các Thiên Thần thực hiện công việc sáng tạo thì mọi việc cũng phải trải qua tình tự theo thời gian cần thiết mới thành công, chứ không phải Thượng Đế chỉ dùng lời phán là xong mọi việc. Trên thực tế của cuộc sống, chúng ta đã thấy rất nhiều sự việc xảy ra mà con người chưa giãi thích được, lý do là trình độ khoa học của con người chưa đạt đến ngưỡng để hiểu biết họ đã thực hiện các sự kiện đó như thế nào nên chúng ta thần thánh hoá vấn đề và cho nó là huyền bí. Ngoài tri thức siêu việt và toàn năng của Thương Đế, Ngài còn có một tấm lòng rất nhân từ và lòng kiên nhẫn tột cùng khi Ngài thực hiện kế hoạch toàn tri của mình. Loài người đã được Ngài tạo ra và dìu dắt để chúng ta tiến tới một cuộc sống hoàn mỹ nhất.

Thiên đàng mà loài người đã và đang tìm kiếm không là nơi đâu khác mà chính là trên trái đất này. Tiến độ để đạt tới cảnh giới thiên đàng là do sự cố gắng đóng góp của mỗi chúng ta và mỗi chúng ta đều có phần trong cuộc sống trường sinh bất tử hoàn mỹ đó. Vì vậy, ngay từ lúc này chúng ta không nên phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc gia, dân tộc mà phải đoàn kết giúp đỡ để cùng nhau tiến hóa. Mỗi người phải tự ý thức và hoàn thiện bản thân cả hai mặt đạo đức và tri thức, cống hiến hết khả năng của mình phục vụ cộng đồng cho mục đích tiến hóa chung.

Tài nguyên mà Thượng Đế tạo ra trên trái đất đủ cho tất cả mọi người có được cuộc sống tiện nghi nhất cho hiện tại và trong tương lai. Chúng ta không nhất thiết phải cố tranh dành làm của cho riêng mình. Chúng ta không thể mang theo của cải, vật chất khi thân xác của chúng ta chết đi mà chỉ có thể mang theo đạo đức và tri thức và sở hữu chúng vĩnh viễn. Đạo đức và tri thức mang lại giá trị thực sự cho chúng ta hôm nay, cho những kiếp sống tiếp theo và cho cả cuộc sống vĩnh hằng sau cứu rỗi. Quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể cống hiến những giá trị đó khi đã trở thành công dân chính thức của vũ trụ.