Thân chào các bạn:

Hôm nay, Giáng sinh 24-12-2015, tôi Nguyễn ngọc Thuận xin chúc cho tất cả mọi nguời trên hành tinh chúng ta được nhiều sức khỏe, sự an lạc và luôn hạnh phúc. Tôi vẫn biết, khi các bạn đang đọc dòng chữ này, thời điểm Giáng sinh 2015 đã qua. Vậy nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, năng luợng tình yêu từ lời chúc của tôi đã gởi đến cho các bạn vẫn còn đó và mãi mãi còn đó chờ đợi các bạn đến đón nhận.

Hôm nay, 24-12-2015 cũng là ngày tôi sẽ bắt đầu hành trình viết cuốn sách thứ ba của mình theo sự đề nghị của Đấng Tạo Hóa, Thuợng đế/Cha ( Thái Thuợng Tiên Ông Thánh Thể Ngọc Hoàng Thuợng Đế) và Thượng đế/Mẹ.

Nhân đây tôi xin thông báo với các bạn, là tôi sẽ viết cuốn sách Ánh sáng và tình yêu, thời đại vàng dưới sự dẫn dắt bởi siêu thức (Cái tôi cao cả) của chính tôi và luôn được h trợ bởi cái tôi của Nguyễn ngọc Thuận. Đồng thời với cuốn sách này không giống như hai cuốn sách trước, tức là lần này tôi sẽ được Thượng Đế/Mẹ trực tiếp hỗ trợ, thay cho Thượng đế/Cha. Ngoài ra, tôi còn được thông báo sẽ luôn nhận được hỗ từ Đấng Tạo Hóa, Thượng đế/Cha cùng các các Đấng Masters và các Tổng Lãnh Thiên thần, nhằm giúp cho tôi hoàn thành sứ mệnh. Tôi cũng xin nhắc lại với các bạn, khi tôi thực hiện hai cuốn sách truớc, quy trình vẫn không có khác biệt so với lần này. Nhưng vì ngày đó bản thân tôi chưa thực sự biết thế nào là Siêu thức nên tôi không đề cập đến.

Trên thực tế, tôi vẫn biết các thông tin đã được tôi viết ra trong hai cuốn sách truớc, có nhiều điều chưa thực sự dễ hiểu. Bởi những đã được tiết lộ trong hai cuốn sách trước, phần lớn chỉ là những thông tin tham khảo, thông tin dẫn làm nền cho những nhận thức mới. Vậy nên, những thông tin ấy vẫn chưa phải là những thông tin có thể giúp ích cho các bạn nhiều hơn trong đời sống. Vì vậy, mong muốn lớn nhất của tôi trong cuốn sách này là sẽ đi vào chi tiết hơn v tình yêu và ánh sáng, cũng như các vấn đề có liên quan đến thực tế cuộc sống. tôi rất lấy làm hy vọng, những thông tin có từ đây sẽ giúp cho các bạn được một nhận thức rõ ràng hơn trong sự thật, nhằm có thể giúp cho các bạn chữa lành cho chính các bạn. Vậy nhưng, tôi lại không hy vọng các bạn xem cuốn sách của tôi như một sách Tâm Linh mang giáo điều hay một cuốn sách nói về những điều huyền bí khó hiểu. Trừ phi bạn xem xét ý nghĩa của ngôn từ tâm linh dựa trên một sự thật rõ ràng hơn về nó trong sống. Và ý nghĩa đó cũng có thể là: Tâm là Tâm hồn và Linh là một sự biểu hiện. Từ đó có thể suy ra, Tâm linh là sự biểu hiện của Tâm hồn, bạn theo đuổi tâm linh cũng có nghĩa là bạn theo đuổi một sự biểu hiện của tâm hồn và sự biểu hiện của Tâm hồn, cũng tức là sự biểu hiện của TÌNH YÊU. Nguyên nhân, bản chất của Tân hồn là tình yêu. Vậy nên, tôi chỉ mong các bạn nên xem cuốn sách của tôi như là những cuốn sách bình thường khác nói lên một số sự thật trong sống liên quan đến tình yêu. Từ đó, nó mới có thể giúp các bạnđược một cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, vậy thôi.

Bởi theo quan điểm của tôi, tri thức thuộc lĩnh vực tâm linh hay bất kỳ tri thức thuộc lĩnh vực nào khác, thì mục đích duy nhất của nó vẫn chỉ để phục vụ duy nhất một chữ SỐNG. ĐẠO sáng tạo ra sự sống, nhưng nó cũng chính là cái phục vụ cho sự sống và sau cùng tất cả mọi sự sống sẽ quay về với Đạo (xin nhắc lại Đạo tức là Nguyên Thần Thượng Đế, cũng tức là ý thức Thượng Đế). Từ hiện thực tối thượng đã cho chúng ta biết rằng, mục đích lớn nhất của Đạo là trợ giúp cho mọi sự sống càng lúc càng phát triển hơn, phong phú hơn, thịnh vượng hơn và tốt đẹp hơn, trong tình yêu. Vậy nên, bạn có thể thấy Đạo và sống chỉ là một không thể tách rời, cũng tức là đạo và đời chỉ là một. Cho nên, bạn sẽ không bao giờ có thể tách riêng đời ra khỏi đạo, nếu bạn tách đời ra khỏi đạo, tự nhiên khi đó đời sẽ không thể tồn tại. Thế giới không có sự sống, Đạo trở nên vô nghĩa, Vũ trụ không còn sự sống Thượng Đế không còn ý nghĩa. Thượng Đế thường hằng, vĩnh hằng, vĩnh cửu cũng có nghĩa là sự sống thường hằng, vĩnh hằng, vĩnh cửu. Và bạn chính là một trong vô vàn những sự sống ấy xuất phát từ Đạo. Từ sự thật này, cho nên bạn luôn được quyền hướng cuộc đời bạn đến với đạo, nhằm có thể giúp cho bạn tạo ra một cuộc sống tốt nhất có thể, đó chính là mong muốn lớn nhất của Thượng đế đối với mỗi sự sống trong Vũ trụ. Và đó cũng chính là mong muốn lớn nhất của tôi, đối với tôiđối tất cả mọi người trên hành tinh chúng ta. Vậy nên, tôi rất hy vọng những thông tin có trong cuốn sách này sẽ góp phần giúp cho các bạn, tạo nên một cuộc sống tốt nhất cho chính các bạn.

Và tôi cũng xin mạn phép các bạn, là từ bây giờ cho đến cuối cuốn sách tôi sẽ viết từ God thay cho danh xưng THƯỢNG ĐẾ. Sự thay thế là nhằm giúp cho tôi viết cuốn sách được nhanh hơn vậy thôi, nhưng không ý khác. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng nội dung cuốn sách sẽ có rất nhiều ý tứ trùng lặp, không đầu, không đuôi, không trước không sau và cũng có thể sẽ có rất nhiều ngôn từ lặp đi, lặp lại, vậy rất mong các bạn lượng thứ cho, bởi tôi không là nhà văn chuyên nghiệp.

Thành thật cảm ơn các bạn.