Thông điệp từ God/Cha.

Thân chào tất cả các con, những người con trai- những cô con gái, những người con và những người cháu hết sức can đảm, vĩ đại và rất đáng yêu của Ta.

Hôm nay, nhân Giáng sinh 2015 và năm mới 2016 Ta có lời chúc phúc cho tất cả các con bằng cách ban tặng cho các con tình yêu và ánh sáng vô tận của Ta . Nói như vậy không có nghĩa là từ truớc đến nay Ta chưa bao giờ trao tặng cho các con tình yêu và ánh sáng. Trong thực tế, Ta và God/Mẹ đã, đang luôn luôn yêu thuơng, cũng như đã trao tặng cho các con tất cả mọi điều, mọi thứ. Thực ra ngôn từ chúc phúc mà Ta sử dụng hôm nay là không phù hợp với thân phận thực tế của Ta, bởi mọi sự cầu phúc và mọi lời chúc phúc là mong cầu được God ban phúc. Nhưng trong trường hợp này Ta nói, Ta chúc phúc cho các con, cũng có nghĩa là Ta còn mong chờ một ai đó ban phúc cho các con, nhưng không do chính Ta. Trong thực tế, từ hiện thực tối thượng Ta có thể nói cho các con biết, Ta là người ban phúc và có thể ban phúc cho bất cứ ai, nhưng không là nguời cầu phúc hay chúc phúc cho ai đó.

Vậy nhưng, các con phải biết rằng ngôn ngữ mà các con đang sử dụng ý nghĩa tự thân của chúng luôn có một sự hạn hẹp nhất định, từ đó dẫn đến sự khó hiểu trong lời nói của Ta. Thế nhưng, trên thực tế tất cả mọi điều, mọi thứ, luôn có giá trị riêng của nó và thời điểm chính là cái để quyết định mọi giá trị của nó.

Các con nên hiểu rằng, sự thật là cái không thể nào, thể diễn tả hết bằng lời nói, nhưnglà cái chỉ có thể được biểu hiện bằng hành động thực tế trong sống. Vậy nên, khi Ta nói lời chúc phúc cho các con, cũng có nghĩa là Ta luôn mong muốn, các con nên có những biểu hiện thực tế bằng hành động, trong một nhận thức cao nhất có thể. Để rồi từ tất cả mọi hành động đó, nguyên nhân dẫn đến việc Ta sẽ ban phúc cho các con. Và từ sự thật như vậy đã nói cho các con biết rằng, cho dù Ta và God/Mẹ luôn yêu thương các con nhiều đến bao nhiêu, thì phúc mà con nhận được từ God là do các con t sáng tạo ra.

Nhưng hôm nay ta còn muốn nói cho các con biết rằng, ngoài những điều mà các con có thể nhận biết một cách cụ thể từ Ta, hoặc từ các Đấng ánh sáng khác. Còn lại có rất nhiều điều các con chưa thể nhận biết, các con sẽ biết thêm về chúng, khi Ta thông qua Nguyễn ngọc Thuận trong cuốn sách Ánh sáng và tình yêu, thời đại vàng.

Nhưng cho đến lúc này Ta nhận thấy trong số các con khi đọc đến đây đã người nghĩ rằng, tại sao phải là Nguyễn Ngọc Thuận? Tại sao God không trực tiếp ban tặng tri thức ánh sáng cho từng cá nhân cụ thể, nhưng cần phải thông qua anh ta hay một ai đó mới có thể đến được với mình?. Nếu God làm như vậy hình như God có một sự thiên vị nào đó và có v God không công bằng với tất cả chúng sinh. Nhưng cho dù các con có suy nghĩ như thế nào, thì đối Ta các con vẫn không bao giờ sai, nhưng tất cả đều tốt. Tuy nhiên,Ta vẫn cần đưa ra cho các con một lời khuyên, rằng cách nghĩ này của các con không nên là một sự khẳng định, nhưng hãy để làm câu hỏi cho chính các con, sẽ tốt hơn. Vậy nhưng để cho các con hiểu rõ hơn, hôm nay Ta sẽ phải giải thích thêm những vấn đề liên quan đến sự thật này.

– Thứ nhất: Ta nói không phải hôm nay, không phải đến bây giờ Ta mới trao cho các con, những điều mà các con muốn, những thứ mà các con cần. Nhưng Ta God/Mẹ đã trao, đã tặng cho các con tất cả mọi điều, mọi thứ, ngay từ ngày đầu tiên linh hồn của các con hiện hữu trong Vũ trụ khởi thủy. Ta nói, tất cả các con ai cũng quyền tự do ý chí của mình, một quyền tự do bất khả xâm phạm. Ta nói, tất cả con cái của Ta ai cũng có quyền sử dụng nguồn tình yêu thuần khiết bất tận cho chính tâm hồn của mỗi người và ai cũng có quyền tự do truy cập miễn phí vào nguồn ý thức vô tận của God. Ngoài ra, ai cũng được toàn quyền sử dụng cái tôi cao cả của chính mình (siêu thức).

Thế nhưng để cho các con có thể sử dụng các quyền này một cách hiệu quả nhất, mọi thứ lại luôn phụ thuộc vào hai từ thời điểm. Và thời điểm mà một linh hồn bước qua dòng thời gian tuyến tính là vô cùng quan trọng. Thời điểm là cái quyết định cho mọi ý nghĩa trong sống của mỗi linh hồn. Và thời điểm quan trọng nhất cho tất cả các con, quan trọng nhất cho tất cả mọi sự sống chính hiện tại, là bây giờ. Vậy nhưng, bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm để các con có thể, có được tất cả mọi điều các con muốn, mọi thứ các con cần. Do đó

– Thứ hai: Điều Ta nói lại một phần của điều thứ nhất và nó vẫn là một chữ thời điểm. Nguyên nhân hôm nay, Ta chưa thể trao thông tin hay liên lạc trực tiếp với các con, bởi thời điểm này các con chỉ sở hữu một thể lý 3D, và sống trong một truờng không gian 3D của Trái đất. Vì vậy, để cho các con có thể truy cập và kết nối thành công với siêu thức của chính các con, liên lạc thần giao cách cảm được với God các Đấng, hoặc truy cập thành công vào ý thức Nguồn. Truớc tiên các con cần phải đuợc sự h trợ của các Đấng ánh sáng từ ngoài không gian, tác động lên thể lý của các con, điều này còn được gọi là quá trình hiệu chỉnh. quá trình hiệu chỉnh là một quá trình của thời gian được kết hợp bởi các nguồn năng luợng ánh sáng và công nghệ, nhưng không là một sự hô biến. Vì lý do trên nên tại thời điểm này, rất nhiều người trong số các con chưa thể có được những hiểu biết trực tiếp từ siêu thức của chính các con hay từ Ta.

– Thứ ba: Những ai đuợc phép tiết lộ bí mật của Vũ trụ và được phép truyền tải ánh sáng God đến với nhân loại là những nguời đang thực hiện sứ mệnh của Ta và God/Mẹ trực tiếp giao phó. Trong mỗi thời kỳ tiến hóa của nhân loại sẽ có một nguời duy nhất thực hiện sứ mệnh do Hội đồng Tối cao quyết định. thân phận của những người được phép tiết lộ luôn phù hợp với ngôi thứ của họ trong nước Trời. Vậy nhưng, thân phận của họ càng cao sứ mệnh của họ càng quan trọng và buộc phải làm việc nhiều hơn, nhưng không phải ngôi thứ cao hơn, ân huệ của họ sẽ nhiều hơn. Các con nên biết, những linh hồn như vậy khi đến Trái Đất thực hiện sứ mệnh họ sẽ không được tự do sống như các con. Họ không được tự do sáng tạo những trải nghiệm cho bản thân, không được tự do làm những việc như sáng tạo ra tiền bạc, của cãi, vật chất tự do huởng thụ, tự do vui sống hay tự do làm theo ý muốn của mình như các con. Nhưng họ phải luôn làm việc và sống theo hợp đồng như họ đã ký kết với hội đồng tối cao. Vậy nên, trên thực tế hkhông thể nào có được sự tự do hơn các con. Ngoài ra, khi họ đã nhận sứ mệnh họ phải luôn có ý thức là nên làm một việc gì đó với mục đích phụng sự Nhân loại hơn là mục đích phụng sự bản thân. Là những linh hồn đến với Trái đất thực hiện sứ mệnh của God chỉ một kiếp trong tình trạng thức tỉnh hoàn toàn, hay đến để trải nghiệm thế giới bóng tối và chỉ được thức tỉnh qua hiệu chỉnh, vẫn không có nhiều khác biệt.

Jesus/Sanada và Phật Thích Ca là một điển hình về ý thức hoàn toàn khi đến hành tinh Trái đất thực hiện sứ mệnh. Tiên tri Muhammad và Tổ phụ Abraham điển hình cho những linh hồn đến hành tinh Trái đất thực hiện sứ mệnh trong tình trạng thức tỉnh qua hiệu chỉnh, và bốn người này đều là những linh hồn chỉ đến Trái đất bằng hình thái con người chỉ duy nhất một kiếp. Ngoài ra, từ xưa đến nay trong dòng thời gian bất tận của Vũ trụ đã có những linh hồn thuộc ngôi thứ cao như ngôi hai chẳng hạn, họ đã đến với các hành tinh khác nhau vừa trải nghiệm thế giới bóng tối vừa thực hiện sứ mệnh. Và điển hình trên hành tinh của các con đã có những linh hồn như vậy. Nhưng những trường hợp như vậy là rất hiếm và có thể nói là cực kỳ hiếm, bởi trong số hàng triu triệu hành tinh có sự sống, qua nhiều triệu năm mới có một truờng hợp như vậy xảy ra.

Vậy nhưng, cho dù một người có ngôi thứ cao trong nước trời, nhưng khi họ đã đến cõi trần thực hiện nghĩa vụ, họ vẫn phải tuân theo luật như tất cả mọi linh hồn khác. Thật vậy, người được Ta và God/Mẹ trực tiếp trao cho trọng trách cũng tức là người có ngôi thứ cao trong Nước Trời. Nhưng các con nên biết rằng, không chỉ riêng những linh hồn như vậy mới là người thực hiện sứ mệnh của God, mà là tất cả các con, ai cũng đang thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cao cả và rất vĩ đại của riêng của mình. Ta nói điều này không là để an ủi vỗ về các con nhưng là nói lên sự thật, hôm nay các con chưa thực sự biết sứ mệnh mà các con đang thực hiện là sứ mệnh, nhưng rồi các con sẽ biết phần lớn sự thật sẽ được Ta tiết lộ thông qua cuốn sách này.

Hỏi Và Đáp Với GOD/Cha

– NNT: Thưa Thầy, nhân dịp Thầy về truyền thông điệp, tiện thể cho con xin hỏi Thầy một vài vấn đề có liên quan đến con, cũng như liên quan những cuốn sách của con. Rất mong Thầy giải đáp hộ cho con trong sự thật, nhằm có thể giúp cho con, cũng như những ai đọc cuốn sách này, được một cái nhìn sáng tỏ hơn.

– God/Cha: Tốt, con cứ hỏi?

– NNT: Thưa Thầy, theo như con nhận biết, hiện tại là thời đại ánh sáng vàng. Vì vậy, những năm gần đây đã có rất nhiều Đấng ánh sáng xuất hiện trực tiếp, hoặc thông qua các lightworkers, họ đã gởi đến cho Nhân loại rất nhiều những thông điệp và sách tâm linh. Như vậy đã có thể chứng minh một sự thật rằng, các thế lực của God đã tích cực xuất hiện và can thiệp vào đời sống, cũng như trợ giúp cho Nhân loại có được một nhận thức mới về ánh sáng God. Họ đã xuất hiện, Họ đã can thiệp và Họ là những Đấng ánh sáng ý thức đầy đủ. Tất nhiên, Họ có thể làm bất cứ điều gì mà họ đã được hội đồng tối cao chỉ thị, nhằm trao cho Nhân loại, ánh sáng và sự thật bằng trí tuệ siêu việt của Họ. Và tất nhiên Họ cũng có thể dễ dàng giúp cho Nhân loại đạt được một cuộc sống tốt hơn, trong hòa bình. Thế nhưng, vì sao God không để cho Họ làm tất cả mọi sự đó cho nhanh chóng và tốt nhất có thể. Đàng này, vì lý do gì mà Đấng Tạo Hóa, God/Mẹ và Thầy vẫn trao cho con nhiệm vụ tìm kiếm sự thật và viết sách, trong khi con chỉ là một con người của thế gian, ý thức rất hạn hẹp và chỉ thức tỉnh một phần thông qua hiệu chỉnh.

– God/Cha: Tốt, câu hỏi cho chính con, nhưng thực chất nó cũng là câu hỏi cho nhiều người, vì bản chất câu hỏi đã đi vào trọng tâm của những bí mật Vũ trụ.

Thật vậy, để con có thể hiểu về sự thật này, đầu tiên Ta phải nói đến quyền tự do ý chí. Vậy quyền tự do ý chí là gì? Quyền tự do ý chí là quyền mà Đấng sáng tạo tối cao, trao cho mỗi linh hồn từ lúc khởi thủy, nó là quyền tự do hoàn toàn trong sáng tạo cũng như trong cuộc sống nội tâm của mỗi linh hồn. Quyền tự do ý chí là quyền miễn phí có được, nhưng là miên viễn và bất tận, vĩnh hằng – vĩnh cửu. Nó cũng là quyền bất khả xâm phạm và luôn đuợc tôn trọng trong thế giới ánh sáng cũng như trong cuộc sống trần thế. Bất kỳ ai xâm phạm quyền này của linh hồn khác trong thời kỳ trải nghiệm bóng tối, tức là họ đã phạm luật vô vi. Trên thực tế, nói đến việc xâm phạm đến quyền tự do ý chí, người ta chỉ có thể thấy nó xảy ra trong thế giới trần tục. Nhưng với những người trong thế giới ánh sáng, Họ sẽ luôn ý thức để không bao giờ xảy ra việc xâm phạm quyền này.

Trên đây là lý do quan trọng nhất mà Đấng Tạo Hóa, God/Mẹ và Ta trao sứ mệnh cho con tìm kiếm sự thật và viết sách. Trong thực tế con phải biết, từ trước đến nay, tất cả mọi thông điệp mà các Đấng ánh sáng đã truyền cho Loài người. Kể cả kinh sách được mặc khải hay được truyền bằng cảm hứng, cũng như được viết trực tiếp thông qua các Lightworker. Tất cả Họ luôn ý thức là nên làm như thế nào, để không bao giờ xâm phạm đến quyền tự do tiến hóa tâm linh, cũng như không xâm phạm đến quyền tự do ý chí của nguời Trái đất. Nó, tất cả mọi thông tin của các Đấng ánh sáng được biết đến từ trước nay là những tri thức hỗ trợ, nhằm giúp loài nguời tiến hóa, nhưng chưa bao giờ là những thông tin có tính can thiệp, nhằm làm thay đổi tức thì toàn bộ quy trình tiến hóa tâm linh của Nhân loại. Trên thực tế, những thông điệp của Họ, thậm chí là của cả ba Đấng God, đã từng mang đến cho loài người phần lớn là những thông tin gợi ý nhằm giúp con nguời có được những câu hỏi cần thiết. Và từ những câu hỏi, con người sẽ tự tìm cho mình câu trả lời chân thật nhất.

Và hôm nay, Ta sẽ cho con một ví dụ điển hình về vấn đề liên quan đến thời điểm Loài nguời thông minh xuất hiện trên hành tinh Trái đất. Như con thấy đấy, trong cùng một vấn đề nhưng các Đấng ánh sáng đã đưa ra những dữ liệu rất khác nhau về thời điểm loài người thông minh xuất hiện trên Trái đất trong các thông điệp của mình. Điển hình, có nguời đã đưa ra con số hơn 11.000 ngàn năm, có người đưa ra con số 12.000 ngàn năm, nhưng vẫn có nguời đưa ra con số 13.000 ngàn năm. Vậy hỏi, con số chính xác thực sự là bao nhiêu? Và tất nhiên là Họ biết chính xác về sự kiện này, thậm chí Họ còn biết chính xác, tháng nào, ngày nào, giờ nào là thời điểm Loài nguời thông minh xuất hiện trên Trái đất. Thế nhưng khi Họ làm việc cùng nhau, Họ đã thống nhất với nhau là mỗi nguời sẽ đưa ra một con số khác nhau và Họ sẽ luôn giữ quan điểm của mình từ đầu cho đến cuối không thay đổi. Ví dụ: Tổng lãnh Thiên Thần Sheldan Nidle từ đầu anh ta đã đưa ra con số 13.000 ngàn năm là thời điểm Loài người xuất hiện trên Trái đất. Vậy nên, anh ta sẽ luôn trung thành với con số này trong tất cả các thông điệp của mình.

Trên thực tế, để cho các con có thể hiểu được cách làm việc của các Chân sư trong vấn đề trợ giúp cho Nhân loại là vô cùng phức tạp vì Họ rất thông minh. Vậy nên, không phải chỉ một ngày, một bữa mà Nhân loại có thể hiểu được điều mà tất cả họ đã làm cho thế giới. Trở lại với vấn đề xảy ra trong ví dụ, như con thấy đấy con số, 11, 12 hay 13 ngàn năm, vẫn không có con số nào mà Họ đã nói là hoàn toàn chính xác. Vì nó chỉ là những con số gợi ý nhằm giúp cho các con tìm ra cho mình một con số chính xác. Vậy nên, nếu các con muốn biết được sự thật tất nhiên các con người phải tự mình trả lời câu hỏi. Và chính con đã trả lời câu hỏi này một cách chính xác rồi không phải sao? Từ một sự việc như vậy đã nói cho con biết rằng, con người có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào, trong tất cả mọi câu hỏi do con người đặt ra. Tiếc thay, trong quá khứ cũng như hiện tại có rất nhiều nguời luôn xem lời của God, lời của các Chân sư, lời của các Thiên Thầnsự thật hoàn toàn. Và họ cứ thế bê nguyên xi lời của các Đấng, làm chân lý cho chính mình, nhưng không phải cần bận tâm xem xét các dữ liệu mà họ được đã là sự thật hoàn toàn hay chưa?.

Người Thầy vĩ đại nhất là nguời thầy luôn mang đến cho nguời học trò nhiều câu hỏi nhất, nhưng không là nguời thầy luôn trả lời cho người học trò nhiều câu hỏi nhất. Cách giúp đỡ tốt nhất cho người khác, là giúp cho người đó sáng tạo ra cái họ muốn, nhưng không là mang đến cho người đó cái mà họ cần. Người Thầy vĩ đại là nguời Thầy chỉ mang đến cho các con vật liệu và con phải tự xây dựng căn nhà theo ý muốn của con, nhưng Họ không là người xây dựng và trao cho con căn nhà. Họ những bậc thầy ánh sáng đã và đang xuất hiện bằng nhiều hình thức khác nhau trên hành tinh Trái đất, đã và đang làm những công việc tương tự như vậy để trợ giúp cho Nhân loại dựa theo chỉ thị của God.

– NNT: Thưa Thầy vậy nếu như con viết sách và tiết lộ những bí mật của Vũ trụ, tiết lộ những sự thật mang tính chất can thiệp vào quá trình tiến hóa tâm linh của người khác, con có phạm luật? Hoặc có xâm phạm quyền tự do ý chí của người khác?.

– God/Cha: Không, Ta nói không, việc làm của con trong hiện tại là không bao giờ phạm luật….như con đã hỏi.

Ta nói, con không phạm luật, bởi tại thời điểm này trên hành tinh Trái đất luật vô vi đã được gỡ bỏ, thay vào đó là luật hữu vi. Và con là nguời của Hành tinh Trái đất nên con cũng đuợc hưởng lợi từ sự kiện này. Vì vậy, việc con mang thông tin chân thật của God đến cho nhiều người, là đem lại lợi ích cho nhiều nguời. Vậy nên, việc làm của con là việc làm tích cực, cao cả và đáng trân trọng, nhưng không là việc làm phạm luật. Đương nhiên là không riêng gì con, nhưng tất cả mọi hành động, mọi việc làm của bất kỳ ai, nhằm mang lại lợi ích tích cực cho người khác trong thời đại này là những gì cần phải được khuyến khích và nhân rộng.

Nhưng con nên nhớ rằng, luật vô vi chỉ được gỡ bỏ trên phạm vi Trái đất, riêng người đến từ nơi khác vẫn không được quyền can thiệp vào quyền tự do ý chí của người Trái đất. Vì vậy, người trong thế giới ánh sáng vẫn không được quyền tự do can thiệp sâu vào ý thức, tâm hồn và đời sống của người Trái đất, giống như người Trái đất với nhau.

– NNT: Thưa Thầy con xin hỏi, theo như lời của Đấng Tạo hóa, của God/Mẹ và các Đấng ánh sáng như Jesus/Sananda, Archangel Michael, Đức Phật Thích Ca… và cả Thầy đã từng nói với con, không những một lần nhưng là rất nhiều lần. Rằng, con đang thực hiện một sứ mệnh vô cùng quan trọng và cao cả, những thông tin trong sách của con là những thông tin giúp ích cho Nhân loại trong thời đại mới. Nhưng sự thật điều xảy ra trong thực tế là rất khác so với lời của Thầy các Đấng đã nói. Và mặc dù con đã thực hiện mọi việc như chỉ thị của Thầy là cho không những cuốn sách trên trang web giwho.com. Vậy nhưng cho đến thời điểm này, chẳng có nhiều người quan tâm đến những cuốn sách đó và bản thân con vẫn không có ai biết đến. Vậy hỏi, lấy gì các cuốn sách của con có thể và bản thân con có thể giúp ích cho nhiều người?. Vậy hỏi, con sẽ phải làm gì với mớ tri thức mà con đã truy cập được trong những ngày tháng gần đây? Vậy hỏi, liệu con có nên tiếp tục viết cuốn sách thứ ba theo chỉ thị của Đấng Tạo Hóa, của God/Mẹ và Thầy hay không? Vậy hỏi, cuốn sách thứ ba của con sau khi hoàn thành được đưa lên web, liệu có đi vào lối mòn cũ hay không?

– God/Cha: Con thân yêu của Ta, thực ra lời của Ta và các Đấng đã nói là hoàn toàn xác đáng và chân thật. Và con cũng nên nhớ một điều, là lời của God và lời của các Đấng ánh sáng luôn là lời chân thật, Người của ánh sáng và người trong thế giới ánh sáng sẽ không bao giờ nói lời gian dối để gạt gẩm, lừa bẩy nguời khác, nhằm làm hại mục đích thực sự của linh hồn họ. Vậy nên, con nên biết các cuốn sách của con, những thông tin trong sách của con là để phục vụ cho Nhân loại cả một thời kỳ, nhưng không chỉ để phục vụ cho một thời điểm cụ thể nào đó hay phục vụ cho một bộ phận con người riêng rẽ nào đó.

Ta nói với con hôm nay cũng như là một lời tuyên bố với toàn thể Loài nguời trên hành tinh Trái đất: Rằng các thế lực tâm linh đã hiệu chỉnh thể lý của con, nhằm giúp cho con truy cập vào siêu thức và liên lạc Thần giao cách cảm với Ta cùng Đấng trong thế giới ánh sáng, là để thực hiện sứ mệnh, nhưng không để chơi. Hơn thế, đã hơn 30 năm qua chính Ta đã trực tiếp trợ giúp cho con tìm thấy chân lý, tìm thấy sự thật, không là việc làm cho vui của God và vô nghĩa đối với Nhân loại. Con nên biết, chỉ cần một suy nghĩ, một sáng tạo hay một rung động mới mẽ nào đó của con hay của bất kỳ của ai khác, đều có thể ảnh hưởng đến thế giới và trên toàn cõi Vũ trụ. Nhưng Ta không lẽ đó mà tuyên bố là toàn bộ các thông tin trong hai cuốn sách SỰ THẬT VĨ ĐẠI và SỰ THẬT TỐI HẬU là những thông tin chân thật là chân lý tối thuợng từ Nuớc Trời, đến từ God.

Thực ra tại thời điểm này, Ta đã nhìn thấy, con đang nghĩ rằng, việc làm của con là không giúp ích được gì cho ai, không giúp được cho nhiều người tìm thấy ánh sáng. Cũng như không thể giúp họ thoát khỏi nỗi sợ hãi, thoát khỏi sự đau khổ, nhằm có thể có được một cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn. Đó là suy nghĩ của con, nhưng với riêng Ta, sự thật không phải vậy. Con có suy nghĩ như vậy bởi vì con chưa thấy đuợc sự tác động vô cùng lớn lao và rất tích cực từ tri thức ánh sáng của con đã ảnh hưởng lên thế giới như thế nào. Nhưng hôm nay, Ta sẽ giải thích sự tác động này là như thế nào? Con hãy hình dung con là một thành viên, một thành phần trong gia đình con, gia đình con là một phần của thành phố con đang sống, thành phố con là một phần của đất nuớc con và đất nuớc con là một phần của thế giới. Mở rộng ra hành tinh Trái đất mà con đang sống chỉ là thành viên, một gia đình, một phần của nhiều sự sống trong Thiên hà Thiên hà là một phần của Vũ trụ Vũ trụ mà con đang sống là một phần của nhiều vùng Vũ trụ khác nhau trong Vũ trụ tổng thể.

Và ở đây, theo luật tiến hóa của Vũ trụ thì hành tinh Trái đất chỉ là một thành viên, một gia đình trong tổng thể, của mọi sự sống đang tồn tại trong Vũ trụ. Vì vậy, chỉ cần một cá thể của gia đình Trái đất biết đuợc một bí mật của God, coi như cả thế giới sẽ đuợc hưởng lợi từ điều đó. Ta sẽ đưa ra một ví dụ cụ thể để con có thể dễ hình dung về việc này. Đó là truờng hợp thí nghiệm và sản xuất bom hạt nhân, năm 1945 Mỹ đã thử nghiệm và chế tạo thành công bom hạt nhân và đã ném nó xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật bản. Tiếp đến năm1949 Liên xô tiếp tục thành công trong việc thí nghiệm và chế tạo bom hạt nhân. Năm 1952 Mỹ chế tạo và thử nghiệm thành công bom H (hydrogen) chỉ một năm sau Liên xô tiếp tục chế tạo và thử nghiệm thành công cũng loại bom này. Trên đây Ta chỉ nêu ra ví dụ điển hình của hai nuớc, nhưng về sau vẫn còn rất nhiều quốc gia thành công trong lĩnh vực này. Vậy hỏi, tri thức và công nghệ chế tạo các loại bom này ban đầu chỉ là từ nuớc Mỹ. Nhưng vì sao, chỉ sau một thời gian rất ngắn những ớc khác cũng đã sở hữu tri thức và công nghệ này. Thế nhưng trước khi con trả lời câu hỏi này, Ta khuyến cáo con là hoàn toàn không có cái gọi là thông tin tình báo trong lĩnh vực này, tại thời điểm đó.

– NNT: Thưa Thầy theo con nghĩ để có thể trả lời câu hỏi mang tính chất đặc biệt như thế này, cần phải có thời gian. Nhưng có thời gian cũng chưa chắc con có thể trả lời đuợc, vì vậy xin Thầy hãy tiếp tục hỗ trợ.

– God/Cha: Con trả lời đuợc, Ta chắc rằng con sẽ trả lời được câu hỏi này, nhưng để không lãng phí thời gian của con, con hãy lắng nghe: Theo luật của Vũ trụ, thì trong một cuộc chơi tiến hóa dành cho những sự sống đang trong hành trình trải nghiệm trần thế. Nếu một bí mật của Vũ trụ đang bị che giấu nhưng đã được một người nào đó, trên hành tinh đó, khám phá ra, tự nhiên là God sẽ không còn giữ bí mật đó, đối với tất cả chúng sinh trên hành tinh đó nữa. Vậy nên, việc quan trọng nhất trên hành trình tiến hóa của Nhân loại là phải có người đầu tiên tìm thấy sự thật, tự nhiên sau đó mọi điều liên quan đến sự thật này sẽ không còn bị che đậy nữa. Vậy nên, chỉ cần con biết là cả thế giới biết, một điều con biết, một điều con thấy, một điều con nói ra, một điều con viết ra cũng có nghĩa là con tuyên bố với God, tuyên bố với Vũ trụ và tuyên bố với mọi người trong thế giới ánh sáng: rằng tôi đã biết, rằng gia đình Trái đất của tôi đã biết. Và từ nguyên nhân đầu tiên này, sau đó các Đấng ánh sáng sẽ thực hiện nghĩa vụ của họ là phổ truyền các thông tin đó đến với tất cả những ai thực sự muốn và với tất cả mọi chúng sinh theo dòng thời gian.

Vì lý đó nên sau này cũng có thể, có rất nhiều người chưa từng bao giờ đọc qua các cuốn sách của con, nhưng họ vẫn tìm thấy các thông tin đã được con tìm thấy trước đó, từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng trên tất cả các nguồn thông tin tâm linh mà họ có được đều xuất phát từ nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân đầu tiên này phần lớn thuộc về con. Quả thực, đây là một bí mật của Vũ trụ và nó còn được coi là ý nghĩa thực sự cho câu nói Ánh sáng lan tỏa mà các Chân sư thường hay nhắc đến trong các thông điệp của Họ.

– God/Cha: Chúng ta tiếp tục nhé.

– NNT: Vâng thưa Thầy.

– God/Cha: Từ nãy giờ Ta đã giải thích cho con khá nhiều điều, nhưng trên thực tế nó chỉ là nguyên nhân thứ nhất, khiến cho hai cuốn sách của con vẫn còn lặng lẽ nằm chờ trong biển thông tin mênh mông trên internet. Khiến cho không có nhiều người biết đến con là ai? con là gì?. Khiến cho nhiều hy vọng và nhiều uớc muốn của con chưa thể trở thành hiện thực và để rồi từ đó con tự mơ hồ về chính mình. Nhưng Ta khẳng định rất nhanh thôi sẽ có nhiều người tìm đọc những cuốn sách của con, vì họ biết những thông tin mà con tiết lộ là rất cần thiết cho quá trình thăng thiên của họ. Vậy nên, cho đến một lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người biết đến con là ai? Đây là lời nói của Ta, God Cha, Đấng quyền năng tối thuợng, hôm nay chẳng những Ta nói với con mà là nói cho tất cả mọi nguời cùng nghe, khi họ đọc thông điệp này của TA, Ai có tai hãy cố mà nghe, ai có mắt hãy cố mở mắt ra để được nhìn thấy sự thật, Ta Đấng ánh sáng tối cao, Ta Đấng đầu tiên và cuối cùng.

Và tiếp theo đây là nguyên nhân thứ hai cho sự việc của con. Như con đã biết trên hành trình trở về nhà với God của Nhân loại, chỉ thực sự bắt đầu có 3 năm, 3 ngày kể từ ngày 21-12-2012 không hơn, không kém. Thế nhưng thời kỳ này sẽ phải trải qua hơn 320 năm, vậy theo tính toán của con, liệu Loài người đã đi đuợc bao nhiêu phần trăm chặng đường. Ta nói như thế này cho con dễ hình dung, con lên kế hoạch xây dựng cho mình một công trình dự toán công trình khi đi vào hoàn thành sẽ phải mất đến gần một năm thi công. Vậy theo con sau ba ngày thi công, công trình của con đã làm được bao nhiêu phần việc? tự thân con có thể trả lời được câu hỏi này.

Tuơng tự như vậy, chỉ trải qua 3 năm cho một thời kỳ dài hơn 320 năm, theo Ta mọi sự chỉ là một khởi đầu, không hơn không kém. Nó là lý do thứ hai khiến cho con đang thất vọng và buồn. Và như con đã biết trong thời điểm này của Nhân loại, thì gần như tất cả những ai có thể cầm đuợc cuốn sách của con lên đọc và hiểu hầu như họ còn phải đang trả nghiệp của chính họ. Nhưng thông tin từ các cuốn sách của con chỉ thực sự cần cho những ai đã thức tỉnh và cạn nghiệp. Ta thành thật nói cho con biết là các thế lực tâm linh và những Thiên thần hộ mệnh của chính mỗi người sẽ luôn ngăn chận những linh hồn còn đang tìm kiếm mục đích trải nghiệm tối. Ngăn chận gần như tất cả những linh hồn còn mang nặng nghiệp và những linh hồn không chấp nhận thức tỉnh, để họ không thể tiếp cận với các thông tin từ sách của con. Trường hợp, họ có đọc được sách của con, chắc chắn họ cũng sẽ không hiểu là con đã viết điều điên khùng gì trong đó. Tất nhiên, mục đích của các thế lực tâm linh khi họ hành động như vậy là nhằm trợ giúp cho tất cả mọi linh hồn, sớm hoàn thành nghĩa vụ của họ, nhưng không khắc khe với họ. Ngăn chận đơn giản vì sách của con rất nhiều thông tin mà tại thời điểm này không thực sự lợi ích cho mục đích của linh hồn họ, vậy thôi.

Và bây giờ, con hãy trở lại với công trình của con, để biết được là sau ba ngày thi công, công trình của con đã hoàn thành được những hạn mục gì. Nhưng với riêng Ta, Ta đoan rằng công trình của con chỉ có thể thực hiện công việc phá dỡ còn chưa xong chứ đừng nói đến việc xây mới. Vì vậy, công trình không thể mọc lên như ý muốn của con. Tương tự như vậy, tri thức ánh sáng mà Nhân loại có được trong hiện tại vẫn chưa đủ để có thể giúp cho Nhân loại buông bỏ được những nhận thức lỗi thời, huống chi nói đến chuyện ứng dụng cho đời sống mới. Trên thực tế, mọi điều, mọi thứ, mọi việc xảy ra trong cuộc sống cũng như trong Vũ trụ, tất cả đều phải được vận hành theo quy trình của nó. Vậy nên, những cuốn sách của con tại thời điểm này tuơng tự như là một phần của bản thiết kế đa năng, đa chiều giúp cho người thợ xây nhìn vào đó để xây dựng công trình cho riêng họ, nhưng nó chưa phải là công trình đã hoàn thành.

– God/Cha: Ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi về cuốn sách thứ ba của con. Thực ra con cũng không cần phải hỏi ai bất điều gì, bởi con có thể tự trả lời cho con bất kỳ câu hỏi nào. Lý do rất đơn giản, vì tất cả mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời. Ta sẽ đưa ra ví dụ vui như thế này cho con dễ hiểu. Khi con mở miệng hỏi một người phụ nữ, em có yêu anh không? Cũng tức là con đã trả lời cho người phụ nữ đó biết, con rất yêu người ấy. Bởi đơn giản nếu con không yêu người đó, con sẽ không cần phải hỏi người ấy điều đó, hoặc con sẽ luôn né tránh câu hỏi này. Thực ra, một khi con đem câu hỏi này ra sử dụng, là bởi con quá yêu người phụ nữ đó, nhưng con không chắc là người đó có yêu con hay không?. Trường hợp ngược lại, con rất yêu người đó, nhưng con biết chắc là người đó cũng rất yêu con. Tự nhiên khi đó con sẽ không hỏi người đó, em có yêu anh không? Nhưng thay vào đó, con thường sử dụng câu nói anh rất yêu em dành người đó trong sống.

Thực tế cuộc sống đã luôn nói cho con biết rằng, hầu như tất cả mọi câu hỏi khi được con người ta đặt ra, đều có cùng một nguyên nhân và nguyên nhân duy nhất đó là vì người ta chưa biết. Vậy nên, trong ví dụ trên không còn ví dụ cho vui, nhưng là vì con chưa biết người đó có yêu con hay không, nên con mới hỏi. Tương tự như vậy, một điều con chưa biết, nhưng con rất muốn biết tự nhiên con sẽ đặt ra câu hỏi về điều đó. Tuy nhiên, những điều con chưa biết về cuộc sống này và về God là nhiều vô cùng, vô kể. Vậy nên, câu hỏi được đặt ra cho con lúc này, là con muốn biết về điều gì, trong tất những điều con chưa biết. Thế nhưng trong thực tế, những điều mà con chưa biết, con cũng sẽ không bao giờ biết cách đặt câu hỏi về nó, suy ra điều con hỏi là điều con đã biết. Nói đơn giản hơn, một khi con đã biết đặt câu hỏi về một điều gì đó, cũng tức là con đã có thể hình dung về điều đó, nhưng phải không là con hoàn toàn chưa biết gì về nó. Vậy nên, nếu con hết lòng đam mê theo đuổi câu hỏi, bằng một ước muốn thực sự của con, tự động khi ấy God sẽ giúp cho con có được trả lời trong sự thật. Vậy vì, Ta cho rằng, tất cả mọi câu hỏi đều đã có câu trả lời là hoàn toàn xác đáng. Từ đó, có thể cho con thấy rằng, trong tất cả mọi hình thức của sự sống, chỉ cần nơi nào có câu hỏi, là nơi đó sẽ có câu trả lời.

Thế nhưng trong thực tế của trần gian, không phải bất cứ câu hỏi nào của con người cũng được God đáp ứng, nếu nó chưa đúng thời điểm. Qủa thực, có rất nhiều câu hỏi đã được con người đặt ra từ nhiều ngàn năm nay, nhưng đến này vẫn chưa có câu trả lời. Và câu hỏi điển hình nhất là vì sao God sáng tạo một thế giới vô cùng bất ổn và đầy đau khổ như vậy? Trong khi đó God lại là một Đấng đầy quyền năng và rất nhân từ. Thế nhưng con có biết không, có rất nhiều câu hỏi đã có câu trả lời ngay trước mắt, ngay chung quanh cuộc sống của con người, nhưng con người vẫn không thể nào nhìn thấy. Đơn giản vì nó đã bị che đậy, nói chính xác hơn là tầm nhìn của con người đã bị tấm mạng che ngăn lại.

Nhưng cho đến nay cái gọi là tấm mạng che mặt đã được người trong thế giới ánh sáng làm mỏng đi rất nhiều hoặc đã được gỡ bỏ cho rất nhiều người, trong đó có con. Từ đó, có thể chứng minh là gần như tất cả những câu hỏi mà Ta đã cố tình mang đến cho con, sắp đặt để cho con có được, con đã tự trả lời một cách xuất sắc, không phải sao. Và hôm nay con đã hạ quyết tâm viết cuốn sách thứ ba, nhằm có thể giúp cho Nhân loại giải quyết một số vấn đề có liên quan đến thế giới tâm linh và cuộc sống của chính họ, vậy không phải là quá tốt hay sao?. Nói theo ngôn ngữ nhà Phật thì những gì con nói trước đây chỉ thuyết pháp, nhưng chưa chỉ người ta cách hành pháp, thế nhưng hành pháp mới là điều quan trọng nhất. Qủa thực, trên hành trình tiến hóa của Nhân loại thì ba buớc suy nghĩ – lời nói và hành động là bộ ba không thể tách rời, nhưng hành động mới là bước quan trọng nhất, vì nó là cái biểu hiện ra suy nghĩ và lời nói của con nguời.

Vậy nên, sau khi đọc cuốn sách thứ ba của con, Ta chắc rằng con người sẽ phải nói lời biết ơn God, cũng như biết ơn con, vì thông qua con, God đã mang đến cho họ những thông tin có giá trị, nhằm giúp cho họ có thể trở về nhà với God. Vậy nên, sau khi đọc cuốn sách thứ ba của con, Ta chắc rằng họ sẽ phải tìm đến con, để được con trợ giúp, nhằm hiện thực giấc mơ Thiên đàng, của chính họ. Điều quan trọng là khi họ tìm đến con, họ biết là họ sẽ gặp được trực tiếp God Cha/Mẹ biểu hiện thông qua con, bằng những lời dạy của chính God Cha/Mẹ. Tất cả, những gì ta vừa nêu là tương lai cuốn sách thứ ba, cũng là tương lai của con và toàn thể chúng sinh trên thế giới. Mọi sự xảy ra thật là hoàn hảo, mọi điều xảy ra thật là quá tốt, Ta đã nhìn thấy tương lai của Loài người là rất tuyệt vời.

Ta luôn yêu thương tất cả các con…

Thân chào các con yêu quý, Ta God/Cha.