Có một thực tế đã xảy ra trong quan niệm sống của con người trên Trái đất về cái gọi là linh hồn. Bạn thấy đấy, phần lớn người trên Trái đất gần như tất cả những ai nếu đã có tôn giáo đều có thể chấp nhận cái gọi là linh hồn “Linh hồn con người”. Nhưng phần lớn không có nghĩa là toàn bộ, vì trong đó có một số người không chấp nhận sự tồn tại của linh hồn. Và phần lớn số người không chấp nhận sự tồn tại của linh hồn là những người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng hoặc những người không tôn giáo. Nói như vậy, nhưng không có nghĩa là tất cả những ai không tôn giáo đều không chấp nhận sự tồn tại của linh hồn. Trong hiện tại, có thể có rất nhiều người chấp nhận hoặc không chấp nhận sự tồn tại của linh hồn. Nhưng có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều tin và chấp nhận mỗi con người ai cũng có một tâm hồn. Vậy hỏi, linh hồn là cái gì? và tâm hồn là cái gì? mà hầu hết ai cũng chấp nhận sự tồn tại của tâm hồn nhưng vẫn có người không chấp nhận sự tồn tại của linh hồn. Hoặc linh hồn và tâm hồn chỉ là một, nhưng những người theo đuổi tâm linh và người có tôn giáo thích gọi là linh hồn và số còn lại gọi là tâm hồn.

Bạn thấy đấy, mặc dù bạn có thể nói như thế nào, hiểu như thế nào về linh hồn theo ý của bạn, bạn cứ việc. Nhưng trên thực tế, thì gần toàn bộ Nhân loại từ trước đến nay chưa có ai, kể cả những người trong thế giới ánh sáng nói rõ cho chúng ta biết bản chất thực sự của linh hồn là cái gì? và hoạt động của linh hồn là như thế nào? Thực ra, đối với chúng ta thì tâm hồn vẫn chỉ là thứ vô hình, nhưng không một ai là không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Riêng đối với cái gọi là linh hồn thì không phải ai cũng có thể có hiểu biết và cảm nhận về sự tồn tại của nó. Trường hợp, trong quá khứ và trong thời điểm này nếu có ai đó nói rằng, họ có thể hiểu biết và cảm nhận về sự tồn tại của linh hồn thì gần như phần lớn là dựa vào một niềm tin mù quáng mang tính siêu nhiên. Ở đây bản thân tôi không có ý định lên án hay phê phán những hiểu biết và niềm tin của ai đó vào sự tồn tại của linh hồn. Nhưng trên thực tế, trong hiện tại ai có thể thực sự tin vào sự tồn tại của linh hồn, thì họ sẽ luôn dán cho linh hồn một cái nhãn và những cái nhãn đó luôn có những cái tên như là huyền bí, ma quái, rùng rợn hoặc rất thánh thiện, khoa học không thể giải thích. Thực ra, không có bất cứ điều gì mà khoa học không giải thích được. Và với linh hồn cũng vậy, bạn không nên dán cho bất cứ điều gì, nhất là cái nhãn khoa học không thể giải thích được. Vậy nên, câu hỏi được đặt ra ở đây không phải là khoa học sẽ giải thích được điều gì. Nhưng câu hỏi được đặt ra ở đây, là khoa học của người Trái đất đã tiến bộ đến mức độ nào và có thể giải thích được điều gì.

Bạn thấy đấy, quả thực God chưa từng bao giờ sáng tạo ra cái gọi là linh hồn để trao cho mỗi con người chúng ta, cũng như God chưa từng bao giờ sáng tạo ra linh hồn cho riêng God. Trên thực tế, God chỉ sáng tạo ra cái gọi là tâm hồn và trao tặng cho mỗi con người chúng ta và đó là sự thật. Một sinh mệnh được sinh ra lần đầu tiên trong Nước Trời lúc khởi thủy, ngoài thể lý, God chỉ trao cho mỗi sinh mệnh một tâm hồn thuần khiết và quyền sử dụng ý thức đầy đủ. Nhưng God chưa bao giờ trao cho sinh mệnh nào đó một linh hồn. Nói rằng God chưa từng bao giờ sáng tạo ra bất cứ một linh hồn nào là sự thật. Nhưng nếu nói rằng linh hồn là cái chưa từng bao giờ được sáng tạo ra và là cái không tồn tại, lại là sai lầm. Bởi God sáng tâm hồn và sự sống, nhưng chính con người đã sử dụng tâm hồn mà God đã trao tặng cho mỗi người cùng ý thức của God, để sáng tạo ra linh hồn cho chính mình. Vậy hỏi linh hồn là cái gì? Đơn giản linh hồn chỉ một là gói thông tin và năng lượng ghi lại toàn bộ hoạt động sống mà mỗi con người đã sáng tạo và kinh qua. Bạn có thể hình dung một mảnh linh hồn mà mỗi kiếp sống của bạn sở hữu, được hình thành như sau;

Trước khi nói đến sự hình thành linh hồn của kiếp, tôi xin phép là không đề cập đến cái gọi linh hồn cao cả của mỗi chúng ta đã có. Linh hồn cao cả cũng tức là cái tôi cao cả của mỗi chúng ta và gói thông tin này còn được gọi là siêu thức.

Linh hồn của mỗi kiếp người được tạo thành, bao gồm bởi ba gói thông tin từ mỗi cá nhân trong đời sống vật lý và toàn bộ năng lượng từ những hoạt động này truy cập được. Ba gói thông tin và năng lượng được tạo ra như sau;

– Thứ nhất là gói thông tin tiềm thức và năng lượng có được; Riêng gói thông tin này lại được tạo ra thông qua ba giai đoạn.

  1. Giai đoạn thứ nhất là ý thức trở thành nhận thức

Trước tiên bạn cần phải biết rằng ý thức là cái của God. Từ ý thức nguồn, từ ý thức tổng thể God bạn sẽ truy cập, thông qua nhiều cách khác nhau. Nhưng điều quan trọng bạn cần phải biết, cái gọi là ý thức God cũng tức là tất cả mọi nguồn thông tin xuất phát từ God đơn giản vậy thôi. Vậy nên, khi bạn nói nguồn ánh sáng God, cũng tức là bạn nói nguồn thông tin tích cực xuất phát từ God. Và bạn nói ý thức bóng tối, cũng tức là bạn nói nguồn thông tin tiêu cực xuất phát từ God, vậy thôi. Từ đó bạn có thể thấy rằng, ý thức từ God, cũng tức là thông tin xuất phát từ God.

Vậy nên, từ trong sống bạn có thể trực tiếp truy cập các thông tin từ ý thức nguồn, truy cập thông tin có trong siêu thức, truy cập thông tin qua giao tiếp thần giao cách cảm, truy cập thông tin trong tàng thức, hay truy cập thông tin từ ngũ quan. Và khi các nguồn thông tin này xuất hiện trong não bộ của bạn, lúc đó đơn thuần nó chỉ là thông tin đầu vào. Tiếp theo đó não bộ của bạn sẽ vận hành và lập trình nó bằng một bộ lọc (Còn được gọi là suy nghĩ) của chính bạn, từ đó nó sẽ cho bạn sự nhận thức. Vậy nên, nhận thức cũng tức là một sự hiểu biết về các nguồn thông tin đã được bộ não vận hành. Nhận thức về các thông tin của mỗi người luôn được vận hành theo cách riêng của họ, nó không bao giờ là hoàn toàn giống nhau. Tất cả mọi nhận thức của mỗi cá nhân đều phụ thuộc vào bộ lọc vật lý mà người đó đang sở hữu được. Và tất cả mọi thông tin đầu vào, để có thể trở thành nhận thức luôn phụ thuộc vào bộ lọc này. Trên thực tế, một thông tin được vận hành bởi một bộ não và cho ra kết quả luôn phụ thuộc vào nhận thức nền tảng. Vậy nhận thức nền tảng là cái gì? Nhận thức nền tảng đơn giản là tri thức là hiểu biết đã có trong tiềm thức và tàng thức của mỗi con người. Vì thế, nhiều khi các nguồn thông tin đầu vào là giống nhau, nhưng mỗi người sẽ tinh lọc các thông tin đó theo cách khác nhau tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nói một cách dễ hiểu hơn là mỗi người sẽ suy nghĩ theo một cách khác nhau, để tự cho ra những kết quả nhận thức khác nhau. Tất cả các kết quả này được gọi nhận thức cá nhân. Ví dụ; Một thông tin được phát ra từ sóng truyền hình và được rất nhiều người tiếp nhận. Nhưng có người thì ủng hộ, có người lại lên án, có người thì khinh bỉ, nhưng cũng có lại khen tặng. Vậy nhưng cũng có người không có phản ứng khen hay chê, không lên án hay ủng hộ. Nhưng họ sẽ nhìn nhận và quan sát sự việc đã diễn ra dựa trên một tinh thần khách quan, bằng nhận thức đa chiều của họ. Ví dụ; Xuất phát từ bài giảng của giáo viên về một đề toán nào đó. Nhưng kết quả có được từ các học sinh là có người làm đúng, có người làm sai.

Từ những ví dụ đơn giản như vậy có thể chỉ cho bạn thấy rằng, tất cả mọi nhận thức của bạn đều phụ thuộc vào bộ lọc và nhận thức nền tảng của chính bạn

  1.  Giai đoạn nhận thức trở thành trí tuệ;

Nhận thức của bạn gần như là liên tục xảy ra trong cuộc sống, chỉ cần bạn tiếp cận thông tin là não bộ của bạn sẽ vận hành và cho ra nhận thức. (Trừ khi bạn bỏ qua không muốn vận hành các thông tin đã đến với bạn). Và tất nhiên khi các thông tin đầu vào đã được bạn vận hành nó sẽ cho bạn từng nhận thức cụ thể, của từng vấn đề, của từng sự việc. Nhưng cũng có đôi khi thông tin đầu vào được bạn cập nhật liên tục, nhằm lúc bạn đang gặp khó khăn, nên bạn sẽ không thể vận hành nó để cho ra một nhận thức cụ thể, gặp các trường hợp tương tự như vậy, còn được gọi là bạn đang rối trí.

Và tổng hợp tất cả những nhận thức này của bạn trong quá trình sống, nó còn được gọi là trí tuệ của bạn hay còn được gọi là tri thức của bạn. Bạn sử dụng trí tuệ của bạn thiên về một lĩnh vực nào đó, cũng có nghĩa là bạn sử dụng nhận thức đã có của bạn trong lĩnh vực có liên quan đến vấn đề đó.

Nhưng, một khi bạn nói đến trí tuệ tức là bạn nói đến một nhận thức xuất phát từ ý thức ánh sáng-tích cực, nói cách khác trí tuệ là sản phẩm của ý thức ánh sáng. Ngược lại khi bạn nói đến sự ngu dốt cũng tức là bạn nói đến một nhận thức xuất phát từ ý thức bóng tối – tiêu cực, nói cách khác sự ngu dốt và vô minh là sản phẩm của ý thức bóng tối. Vậy nên, bạn có thể sử dụng chung cho hai nền tảng nhận thức này là cái trí.

Trên thực tế, có rất nhiều thông tin xuất phát từ cái trí bạn gọi nó là trí tuệ.  Thế nhưng cũng có rất nhiều thông tin vẫn xuất phát từ cái trí, nhưng bạn gọi nó là sự ngu dốt. Vì vậy, không phải bất cứ thông tin nào xuất phát từ cái trí của con người, bạn cũng có thể gọi nó là trí tuệ. Cho dù cả hai, trí tuệ và sự ngu dốt đều xuất phát từ nhận thức của mỗi con người trước đó.

Tương tự như vậy, khi bạn nói đến lòng từ bi cũng tức là bạn nói đến các phẩm chất tình yêu biểu hiện. Vậy nên, khi bạn nói, bạn đang thể hiện lòng từ bi cũng tức là bạn đang biểu hiện các phẩm chất tình yêu lên bề mặt cuộc sống. Nói đơn giản hơn, lòng từ bi là sản phẩm của tình yêu.

Tương tư như vậy, khi bạn nói đến cái ác cũng tức là bạn nói đến các phẩm chất của sự sợ hãi biểu hiện. Vậy nên khi nói rằng bạn đang thể hiện cái ác cũng tức là bạn đang biểu hiện các phẩm chất sợ hãi lên bề mặt cuộc sống. Nói đơn giản hơn, cái ác là sản phẩm của sợ hãi.

  1. Giai đoạn trí tuệ trở thành tiềm thức

Bạn thấy đấy, từ ý thức trở thành nhận thức, từ nhận thức trở thành cái trí là một quá trình. Và sau khi bạn sử dụng các thông tin từ cái trí  của bạn để ứng dụng cho cuộc sống, bạn sẽ cất lại toàn bộ nó vào ổ đỉa của chính bạn. Hay còn được gọi là bạn đưa dữ liệu vào tiềm thức của bạn để lưu giữ nó ở đó.

Và như bạn biết đó, tất mọi sự vận hành mà tôi vừa mô tả ở trên, luôn có thể truy cập và tích lũy được một nguồn năng lượng nhất định nào đó, cho chính sự vận hành từ bộ não của bạn. Và toàn bộ nguồn năng lượng đã được truy cập cùng với gói thông tin tiềm thức của chính bạn là một phần của linh hồn.

  • Thứ hai là gói thông tin và năng lượng xuất từ tâm hồn

Thực ra, gói thông tin xuất phát từ tâm hồn mới là phần quan trọng nhất góp phần tạo nên một linh hồn. Bạn thấy đấy, trên thực tế ý thức là cái của God, và bộ não của con người chỉ là công cụ thực hiện nhiêm vụ truy cập và vận hành. Nhưng bộ não của con người không phải là thứ có thể tạo ra ý thức. Ngược lại, tâm hồn bạn mới là chính bạn, vây nên bạn có thể tự quyết định sáng tạo ra cho bạn bất cứ cảm xúc gì. Nhưng không vì lẻ đó mà có thể cho rằng tâm hồn bạn là cái duy nhất tạo ra linh hồn. Thực ra, khi bạn có cảm xúc, bạn có tình cảm với bất cứ một điều gì đó, nó chỉ đơn giản là những rung động của tâm hồn. Và từ các rung động này nó sẽ hấp dẫn các nguồn năng lượng tương thích với cảm xúc mà tâm hồn sáng tạo ra, nó mới có thể biểu hiện lên bề mặt cuộc sống. Ví dụ; Tâm hồn bạn sáng tạo ra một dạng rung động tình yêu, tức thì các rung động này sẽ thu hút một số năng lượng tình yêu tương thích ứng với sự rung động đó, đưa về với trái tim bạn. Sau đó bạn sẽ sử dụng nguồn năng lượng tình yêu mà bạn hấp dẫn được đó, biểu hiện lên bề mặt cuộc sống như; giúp đở, an ủi, vổ về, chia sẻ, vui vẻ, phấn chấn, hạnh phúc vv…và đồng thời tích lũy nó cho linh hồn bạn. Ngoài tình yêu ra, tâm hồn bạn lúc nào cũng có thể sáng tạo ra rất nhiều dạng rung động khác, nằm trong hệ thống rung động sợ hãi như; nóng giận, thù ghét, nghi ngờ, tham lam, mê đắm vv…Và từ các những rung động này tâm hồn bạn cũng sẽ truy cập và hấp dẫn các nguồn năng lượng sợ hãi tương thích với những rung động mà bạn sáng tạo. Từ đó, bạn sẽ sử dụng nguồn năng lượng đó biểu hiện lên bề mặt cuộc sống như; đau khổ, buồn phiền, lo lắng, hay hành hạ, đánh đập, chửi bới, coi thường, khinh bỉ người khác vv…và đồng thời tích lũy các cảm xúc và nguồn năng lượng này lại cho linh hồn bạn.

Thực ra, tâm hồn của bạn được God trao tặng chỉ một công cụ để giúp bạn sáng tạo ra rung động, và từ các rung động này nó tạo ra sức mạnh hấp dẫn các nguồn năng lượng. Và từ các nguồn năng lượng này sẽ giúp cho bạn có được những cảm xúc tương thích với các rung động mà bạn đã sáng tạo ra. Tâm hồn là một cỗ máy sáng tạo ra những rung động nhằm hấp dẫn năng lượng, nhưng tất cả mọi nguồn năng lượng là của God. Bạn thấy đó, cho dù tâm hồn bạn có rung động như thế nào, nhưng nó không thể thu hút được năng lượng phù hợp với rung động của nó, tất nhiên là bạn không bao giờ có thể, có được một cảm xúc thực sự như tâm hồn bạn đã rung động. Nguyên nhân, năng lượng là nhiên liệu để vận hành cảm xúc. Bạn hãy tưởng tượng, tâm hồn bạn như một chiếc xe và cho dù chiếc xe của bạn là rất hoàn hảo, nhưng nó sẽ không thể nào vận hành được nếu nó không có xăng hay dầu.

Bạn thân yêu của tôi, bạn có biết? thực ra vào các thời kỳ trước đây, trước những năm 2012, trong bầu khí quyển Trái đất của chúng ta, năng lượng tình yêu thuần khiết là rất hiếm hoi. Thật vậy, nó thực sự hiếm hoi như kim cương, như vàng ròng đối với con người trần thế. Vậy nên, trong các thời kỳ trước, cho dù tâm hồn bạn có sáng tạo ra các rung động thiên về tình yêu nhiều bao nhiêu, thì năng lượng tình yêu thuần khiết trong không gian Trái đất vẫn không có nhiều để cho bạn có thể truy cập và hấp dẫn nó về với bạn. Đó là lý do vì sao trước đây chúng ta rất khăn trong việc biểu hiện tình yêu của chính chúng ta lên bề mặt cuộc sống. Bạn có thể tưởng tượng năng lượng tình yêu đối với rung động tình yêu của tâm hồn, tương tự như nguồn nhiên liệu cháy trong động cơ chiếc xe nhằm giúp cho chiếc xe vận hành. Bạn có thể tưởng tượng tâm hồn bạn như là một chiếc xe hoàn hảo, nhưng nguồn năng lượng giúp cho nó hoạt động là không có nhiều. Vậy nên, chiếc xe của bạn sẽ rất khó khăn trong việc đạt được một tốc như ý muốn trên hành trình. Vì sự thiếu hụt nguồn lượng chính là xăng hoặc dầu diesel nên bạn đã phải rất cố gắng bù đắp vào đó các nguồn năng lượng khác như dầu dừa, dầu phụng vv. Và như bạn thấy đấy, bởi vì nó không có, không đủ cho nên bạn mới cố gắng tìm nguồn thay thế tạm bợ như vậy, với hy vọng là sẽ giúp cho chiếc xe của bạn có thể vận hành tốt hơn. Nhưng rõ ràng là sự thay thế này của bạn không ổn chút nào, nên nó đã làm tổn thương, hư hỏng các bộ phận trong động cơ chiếc xe. Tương tự như vậy, trước đây tâm hồn bạn mặc dù đã rất cố gắng nhưng nó không thể thu hút, hấp dẫn được nguồn năng lượng tình yêu thuần khiết. Vậy nên bạn phải rất cố gắng sử dụng các nguồn năng lượng khác để thay thế và bù đắp nhằm vận hành các rung động tình yêu của tâm hồn. Từ đó, nó sẽ tạo nên cái gọi là tình yêu có điều kiện, nằm trong hệ thống Danh-Lợi-Tình của thế gian.

Bạn thấy đấy, vào các thời kỳ trước đây nguồn năng lượng tình yêu thuần khiết, năng lượng ánh sáng, cũng như các nguồn thông tin về ý thức ánh sáng là thứ rất hiếm hoi trong bầu khí quyển của Trái đất. Bởi Thái dương hệ của chúng ta đã vận hành qua các vùng không gian trong Thiên hà không có nhiều nguồn thông tin ánh sáng, năng lượng ánh sáng và năng lượng tình yêu thuần khiết. Ngoài ra, trong các thời kỳ trước God chưa cho phép người trong thế giới ánh sáng, đưa các làn sóng năng lượng này vào trong vùng khí quyển. Vậy nhưng, trước đây có rất nhiều người tự xưng là minh sư, đạo sư, cũng như các thế lực tôn giáo và những nhà lãnh đạo tinh thần luôn kêu gào, luôn la hét là con người hãy mở lòng ra đi, hãy yêu đi, hãy sống với lòng từ bi, hãy bao dung, hãy tha thứ cho nhau đi…. Hãy sống cho ý thức đi, hãy giác ngộ đi…Nhưng mọi thực tế đã xảy ra cho cuộc sống của Nhân loại là như thế, vậy bạn có nghĩ rằng mọi sự kêu gào ấy là có quá mỉa mai lắm hay không?. Thật vậy như tôi đã nói, bạn phải có, bạn phải sở hữu cái gì đó, bạn mới có thể đem nó ra sử dụng. Như tôi đã nói, bạn phải có cái gì đó, bạn mới có thể cho người khác cái đó. Nhưng đàng này bạn đang không có cái gì đó, vậy hỏi bạn lấy cái gì để có thể đem ra sử dụng hay đem cho người khác. Khi bạn đói, nhưng bạn có tiền trong túi bạn, bạn mới dám tự tin bước vào quán gọi một tô phở để ăn đàng hoàng. Nhưng đàng này bạn không có một đồng xu, cắc bạc nào trong túi hỏi làm sao bạn dám tự tin làm như họ.

Người ta đói và bạn cũng đang đói, nhưng vì người ta đang có tiền nên người ta có thể vào quán gọi thức ăn, để ăn. Với riêng bạn, bạn vẫn vào quán, nhưng là vào quán để vét đĩa, vì trong hiện tại bạn không có tiền. Bạn đang không có tiền là một sự thật, nhưng bạn vẫn không muốn bị chết đói, nên bạn mới có hành động như vậy. Thế nhưng vì hành động này mà đã có người nhìn bạn với ánh mắt coi thường thậm chí là khinh bỉ. Trường hợp, nếu họ ý thức ra, họ sẽ cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn của bạn và đồng cảm với bạn. Từ đó, họ có thể cho bạn tiền, hoặc mời bạn một bữa ăn, tự động tại thời điểm đó bạn sẽ không còn là người phải vét đĩa để lấp cái bao tử đang rất đói của bạn. Thế nhưng họ đã không làm như vậy, trái lại còn khinh bỉ bạn. Hỏi họ là người đáng khinh bỉ hay là bạn đáng khinh bỉ, họ sẽ trả lời được câu hỏi này cho chính họ. Riêng với bạn, bạn không cần phải cảm thấy áy náy, không cần phải xấu hổ hay nhục nhã về hành động này. Bởi bất kỳ ai gặp hoàn cảnh như bạn, họ cũng sẽ làm như bạn, nhằm tìm kiếm cho mình một cơ hôi sống còn vậy thôi, không thể khác. Nhưng điều cần làm của bạn ngay tại thời khắc đó là hãy coi đó như một bài học nhớ đời nhằm vươn lên trong cuộc sống, nhưng không cần bận tâm là họ đã nghĩ về bạn như thế nào.

Tương tự như vậy, bạn là người ngu dốt, tối tăm nên bạn mới có những hành động ngu dốt điên rồ. Nhưng nếu người khác không muốn thấy bạn như vậy nữa, chí ít họ phải trao cho bạn, kiến thức, tri thức bạn mới có thể tự mình thay đổi được. Nhưng đàng này, khi họ thấy bạn tối tăm, ngu dốt họ chỉ biết hô hào, la hét, phê phán, lên án bạn.  Hỏi  bạn là người ích kỷ hay họ là người ích kỷ, hỏi bạn là người tối tăm hay họ mới là những kẻ tối tăm thực sự.

Tương tư như vậy, trước đây, bạn không sở hữu được bất cứ một cái gì gọi là  năng lượng tình yêu thuần khiết, ý thức ánh sáng và năng lượng ánh sáng. Hỏi lấy cái gì để cho bạn có thể yêu, lấy cái gì để bạn có thể mở lòng ra, lấy cái gì để bạn có thể từ bi, bác ái, bao dung, tha thứ và lấy cái gì cho bạn ý thức và giác ngộ đây? Từ một sự thật như vậy, cho nên lúc này bạn có thể tự đặt cho mình một câu hỏi, là bây giờ tôi có cần phải ăn năn, hối hận về tất cả những tôi đã làm trong quá khứ hay không? Hay là tôi nên tha thứ tất cả cho chính tôi trong tình yêu mà tôi có được trong hiện tại.

Tương tự như vậy, năng lượng tình yêu thuần khiết, ý thức ánh sáng và năng lượng ánh sánh là những thứ mà vào các thời kỳ trước đây God chưa trao cho bạn, chưa đưa nó đến Trái đất, hỏi lấy cái gì để bạn sử dụng? Trên thực tế, tất cả những gì mà chúng ta từng hô hào, từng la hét về cái gọi là Đạo Đức chỉ là ảo tưởng, chỉ là một sự tưởng tượng, nhưng không là sự thật. Và gần như tất cả mọi quan niệm về cái gọi là Đạo Đức của con người trần thế từ trước đến nay, rõ ràng là đi ngược lại với sự thật. Bạn thấy đấy, nếu bạn nhìn vào tình yêu mà God dành Nhân loại, theo cách nhìn của thế tục, bạn sẽ nghĩ rằng God đã đối xử thiếu công bằng với chúng ta. Thế nhưng, bạn cũng sẽ không giờ có thể tìm thấy sự công bằng là thực sự tồn tại trên thế giới này. Nhưng, bạn chỉ có thể tìm thấy, mọi sự bất công và mọi sự bất bình đẳng đã và đang xảy ra trên thế giới mà thôi. Trớ trêu thay, mọi điều như vậy đã và đang xảy ra trên thế giới, là bằng chứng hiển thị lên sự công bằng tuyệt đối đến từ God. Vậy nên, nếu bạn cứ cố gắng đi tìm sự công bằng cho xã hội, đi tìm sự công bằng cho thế giới là một việc làm vô nghĩa. Vô nghĩa vì bạn sẽ không bao giờ có thể thành công.

Khi tôi lên điều này có thể bạn sẽ cho rằng, tôi là một gã điên rồ nên đã luôn có một cái nhìn rất tiêu cực về thế giới và God như vậy. Nhưng trên thực tế là tôi chỉ nói lên sự thật từ quan sát của chính tôi, vậy thôi. Bạn thân yêu của tôi; bạn nên nhớ, khi tôi nói lên sự thật này là tôi muốn nói lên sự công bằng tuyệt đối mà God đã luôn dành cho con người, nhưng không là một sự chỉ trích hời hợt. Bạn thấy đấy, để có thể hiện thực luật công bằng của Vũ trụ, đối với con người trần tục, God của chúng ta đã phân nó ra làm hai giai đoạn.

– Giai đoạn thứ nhất là trao cho con người quyền tự do ý chí, là tuyệt đối  công bằng, vì ai cũng nhận được nó. Và một khi con người đã có quyền tự do ý chí của mình, con người sẽ có quyền tự do chọn lựa cho mình bất cứ điều con người muốn. Cũng tức là khi bạn đã sở hữu quyền tự do ý chí, bạn có quyền chọn lựa cho bạn bất cứ cái gì mà bạn muốn trải nghiệm. Qua đó, bạn có thể chọn cho mình sự giàu sang hay sự nghèo hèn, khỏe mạnh hay đau ốm, quyền lực hay bị đàn áp, hạnh phúc hay bất hạnh, nổi tiếng và được mọi người kính trọng hay bị khinh bỉ vv và vv…Nói theo một cách khác là God luôn trao cơ hội cho mỗi con người là tuyệt đối công bằng, nhằm giúp cho con người chọn lựa điều con người muốn.

– Giai đoạn thứ hai, là sau khi bạn đã chọn lựa xong tất cả mọi thứ mà bạn muốn. Khi ấy God sẽ thông qua KIẾP, mang lại cho bạn toàn bộ những điều mà bạn đã chọn cho mình trong quá khứ, nhằm giúp cho bạn có được những trải nghiệm cần thiết phù hợp với linh hồn bạn.

Trường hợp, trong quá khứ bạn chọn cho mình những điều như; sự giàu sang, hạnh phúc hay khỏe mạnh vv. Nhưng trong hiện tại God đã mang đến cho bạn những điều khác như; nghèo khó, bất hạnh hay bệnh tật vv. Khi ấy bạn mới có thể nói là God không công bằng, thế giới này không công bằng. Nhưng đàng này God đã và luôn mang đến cho bạn, điều bạn đã chọn. Hỏi làm sao bạn có thể oán trách là God không công bằng? Hỏi làm sao bạn có thể oán trách là thế giới này không công bằng?.

Và vì một lý do hết sức đơn giản như vậy, cho nên bạn đã nhìn thấy trong xã hội của bạn và thế giới này đầy rẫy sự bất công. Nhưng những sự bất công ấy luôn xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Nguyên nhân, là mỗi cá nhân đã chọn cho mình một cách trải nghiệm khác nhau trong sống. Và từ sự chọn lựa khác nhau của mỗi người, nên bạn đã nhìn thấy sao mà trên thế giới này có quá nhiều người nghèo, nhưng có một số khác lại quá giàu. Nên bạn đã nhìn thấy có quá nhiều người đói rét, nhưng có một số khác lại quá phung phí. Nên bạn đã nhìn thấy có quá nhiều người bị bóc lột, bị đàn áp, nhưng số khác có quá nhiều quyền lực vv và vv. Và tất cả những gì mà bạn có thể thấy, như là một sự bất công là một sự công bằng tuyệt đối của God, đến từ luật công bằng của Vũ trụ. Từ đó, bạn có thể nhận ra rằng, luật công bằng của Vũ trụ là tuyệt đối công bằng. Nhưng nếu có một sự bất công nào đó đã xảy ra là do con người chọn lấy nó, nhưng không là do ý muốn của God. Từ đó, với câu nói SỰ CÔNG BẰNG XUẤT PHÁT TỪ LÒNG NGƯỜI, là vô cùng xác đáng.

Thực ra, khi tôi nói lên sự thật này, tôi biết sẽ có không ít người phản đối. Và số người có thể chấp nhận sự thật này phần lớn là những người hiện đang giàu có, nổi tiếng, quyền lực, hạnh phúc vv và vv. Riêng với những người đang trong tình trạng ngược lại, sẽ không lấy gì làm vui vẻ. Bởi họ nghĩ rằng, nếu họ chấp nhận sự thật này, cũng tức là họ chấp nhận bản thân họ không có được sự sáng suốt trong việc chọn lựa của mình. Nhưng trái ngang thay cho sự thật này, chính các bạn mới là những người khôn ngoan nhất, sáng suốt nhất trong việc chọn lựa. Hơn thế God sẽ luôn dành cho bạn sự ngợi khen và biết ơn các bạn. Lý do rất đơn giản, là vì mục đích chính của linh hồn bạn khi đến đây là tìm kiếm những trải nghiệm tương tự như vậy. Và về vấn đề này sẽ được tôi hiển thị thêm trong các chương cuối.

Bạn thấy đấy, cuộc chơi này không khác gì là cuộc chơi năng lượng của tôi, của bạn và tất cả chúng ta, người trên Trái đất. Bạn và tôi những người hiện đang trải nghiệm trần thế là những người tình nguyện đóng vai chính cho vở kịch này. Bạn đã vô cùng thành tâm, thành ý yêu cầu God tạo ra sân chơi này cho chính bạn. Và có khi chính bạn, người đang đọc cuốn sách này, cũng chính là người đã cùng God thiết kế ra sân chơi này, trước khi bạn đến đây trong quên lãng. Vậy hỏi, khi mà quy trình của bạn chưa hoàn thành và thời điểm là chưa đúng lúc, làm sao God có thể trao cho bạn năng lượng tình yêu thuần khiết, năng lượng ánh sáng và ý thức ánh sáng cho bạn sử dụng.

Thú thực với các bạn, thời gian trước đây mỗi khi tôi đọc các thông điệp của God Mẹ hoặc Cha và nếu trong thông điệp đó có các cụm từ như; Ta đã và đang ban rãi tình yêu của Ta lên thế giới này là y như rằng tôi có một cảm giác là God đang nói dối chúng ta. Tôi đã luôn bị ám ảnh bởi cảm giác này, vì tôi đã có suy nghĩ God biểu hiện tình yêu với chúng sinh, cũng giống như người trần gian đối với nhau. Tại các thời điểm đó tôi cứ luôn nghĩ rằng, làm sao mà God có thể nói là God yêu chúng ta, trong khi God là đang ở tận nơi xa xôi nào đó. Và từ đó câu hỏi được đặt ra cho tôi, là làm sao God có thể ban rãi tình yêu cho chúng ta và họ đã ban rãi là ban rãi như thế nào? Và bằng cách nào mà God có thể biểu hiện tình yêu của Người cho chúng ta, để cho mỗi người trong chúng ta có thể cảm nhận được nó?

Trên thực tế, cách biểu hiện tình yêu của God dành cho con người và cách biểu tình yêu giữa con người dành con người là hoàn toàn khác nhau. Đơn giản khi con người biểu hiện tình yêu của con người dành cho người khác bằng nhiều hình thức như; chăm sóc, trìu mến, dịu dàng, trợ giúp, bảo bọc, vui vẻ, hài hòa, thân thiện vv…. Nhưng khi God ban rãi tình yêu cho con người, cũng tức là God ban rãi các làn sóng năng lượng tình yêu thuần khiết phủ khắp lên đời sống của con người. Và một khi nguồn năng lượng tình yêu thuần khiết của God hiện hữu, giăng đầy khắp nơi trong bầu khí quyển của chúng ta. Khi ấy những rung động tình yêu của tâm hồn mỗi người sẽ có thể truy cập và tích hợp nguồn năng lượng tình yêu thuần khiết này của God, và biểu hiện chúng lên bề mặt cuộc sống một cách dễ dàng. Bạn thấy đó, God ban rãi tình yêu là nhằm giúp cho mỗi con người có thể sử dụng được nguồn lượng tình yêu đó cho chính mình và cho người khác. Và từ tất cả các biểu hiện tình yêu giữa con người danh cho nhau, cũng tức là con người đã tự biểu hiện tình yêu của God lên bề mặt cuộc sống.

Vây nên, bạn có thể nhận thấy rõ ràng rằng cách hành xử của God, cũng như cách yêu thương của God đối với toàn thể con người trong Vũ trụ là rất khác với con người đối với con người. Cho nên, thêm một lần nữa tự thân mỗi chúng ta sẽ phải xóa bỏ đi cái ảo tưởng, mỗi con người là một Thượng Đế. Thực ra, còn có rất nhiều người trong chúng luôn có một cái ảo tưởng, rằng bản thân họ là một Đấng God như là một Đấng God thực sự. Trên thực tế con người là con người, God là God, con người chỉ là một sinh mệnh giống như God, là một phần của God và con người có thể thay thế God biểu hiện lên bề mặt cuộc sống một phần, trong tất cả của God. Nhưng con người chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ là God thực sự. Tôi rất hy vọng bạn hãy nhớ kỷ về sự thật này.

Trở lại với vấn đề, bạn thấy đấy tâm hồn có nhiệm vụ sáng tạo ra mọi cảm xúc, sau đó nó sẽ trải nghiệm tất cả mọi cảm xúc mà nó đã tạo ra. Sự sáng tạo và trải nghiệm các cảm xúc của tâm hồn là liên tục, liên tục trong quá trình sống, từ đó sẽ hình thành nên tính cách của mỗi người.

Và bản tính từ tâm hồn của bạn được hình thành cộng với tiềm thức của bạn trong kiếp này còn được gọi là bản ngã của bạn trong kiếp này. Nhưng trên thực tế, bản ngã của kiếp, vẫn chưa đủ để làm nên cái gọi linh hồn của bạn trong kiếp này. Tại sao tôi cho rằng bản ngã của bạn vẫn chưa phải là linh hồn bạn. Đơn giản vì ngoài bản ngã ra, những thứ được hình thành mà bạn không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Còn có…

  • Thứ ba là gói thông tin và năng lượng của mọi hoạt động của thể chất.

Linh hồn bạn được hình thành còn có sự góp mặt của những hoạt động thể chất của bạn. Những thông tin và năng lượng được tạo ra từ hoạt động thể chất của bạn là thành phần thứ ba góp phần xây dựng nên linh hồn bạn. Bạn thấy đấy, khi nói đến linh hồn và nhất là linh hồn cao cả, thì toàn bộ linh hồn cao cả của bạn, chỉ là tổng hợp các nguồn thông tin của bạn đã sáng tạo, nhưng nó không hề tồn tại năng lượng trong đó. Trên thực tế, năng lượng chỉ thực tồn tại trong một linh hồn của người đang sống. Bạn chỉ có thể truy cập và sử dụng năng lượng khi mà linh hồn bạn đang trong sự sống. Nhưng sau khi bạn chết đi thì năng lượng sẽ thoát ra ngoài và tất cả những gì còn lại của linh hồn bạn chỉ là thông tin. Và các thông tin về linh hồn bạn sẽ tồn tại cùng bạn, đời đời, kiếp kiếp, vĩnh hằng, vĩnh cửu không bao giờ xa rời bạn.

Vậy nên, cho đến cuối cùng bạn cũng thấy đấy, tâm hồn không là thứ đồng nghĩa với linh hồn. Và tổng hợp tất cả những gì mà tôi vừa trình bày ở trên còn được gọi là linh hồn của mỗi con người.

Trên thực tế, không chỉ riêng con người mới có linh hồn, nhưng là toàn bộ mọi thứ đã và đang hiện hữu trong Vũ trụ đều sở hữu một linh hồn. God chỉ trang bị tâm hồn cho con người và một số loài. Với con người và những loài động vật có sự sống khác như con sư tử, con chó, con mèo, con chuột, con heo, các loài cá vv…là những thực thể sống vừa có linh hồn và vừa có tâm hồn. Ngoài những loài có sự sống ra, linh hồn còn tồn tại trong toàn bộ mọi vật chất không có sự sống trí tuệ. Ví dụ; như vì sao, mặt Trời, mặt Trăng, Trái đất, một ngọn núi, một con sông, một dòng suối, một tảng đá, một bức tượng, một căn nhà, một con tàu, một chiếc xe, một cái tủ, một cái bàn, một cái ghế vv và vv. Nói chung tất cả mọi sự sống và mọi vật chất không có gì mà không có linh hồn.  Nói đơn giản hơn, linh hồn là cuốn nhật ký thời gian ghi lại toàn bộ nguồn thông tin và thông tin năng lượng về mọi hoạt động, mọi chuyển động và mọi sự chuyển hóa của một sự sống hay một vật thể đã được đặt tên.

Nhưng hỏi rằng không có sự sống trí tuệ là như thế nào? Tôi sẽ trả lời với bạn như sau; Ví dụ; Bạn nói đời sống của một con người, đời sống của một con vật, thậm chí là đời sống của một con vi khuẩn hay đời sống của một cái cây, một ngọn cỏ. Tất cả mọi thứ trong ví dụ đều là những sự sống có trí tuệ. Nhưng khi bạn nói, đời sống của một vì sao, đời sống của một dòng sông, đời sống một ngọn núi, đời sống của một bức tượng thậm chí bạn nói tuổi thọ của một cây cầu, một căn nhà, một cái xe, một cái bàn, một cái ghế vv…Đồng nghĩa là bạn nói đời sống của một cây cầu, một căn nhà, một cái xe, một cái bàn, một cái ghế. Và tất cả mọi thứ tương tư như vậy là sự sống không có trí tuệ. Từ đó, bạn có thể thấy rằng ngôn từ sự sống không là ngôn từ đặc quyền dành cho những sự sống như; con người, động vật hay cỏ cây. Nhưng sự sống là ngôn từ dành tất cả mọi sự tồn tại và chuyển động đã được đặt tên.

Và ở đây sự sống sẽ được phân chia làm hai loại; thứ nhất là tất cả mọi sự sống có ý thức và phần còn lại là tất cả mọi sự sống không có ý thức. Suy ra, mọi sự tồn tại không có ý thức, không đồng nghĩa với cái gọi là chết. Vậy nên, ở đây từ chết cũng có nghĩa là cái người ta không sử dụng nữa, là cái người ta bỏ đi. Ví dụ; Một cái xác chết, là một cái mà linh hồn không cần đến nó nữa và là thứ bỏ đi không thể sử dụng được nữa. Ví dụ, Một dòng sông chết là một dòng sông đã cạn hoặc quá ô nhiểm, nên nó không còn phục vụ được cho những sự sống có ý thức như; con người, các loài cá và cỏ cây vv… Suy ra, cái gì mà bạn gọi là chết, cũng có nghĩa là cái đó không còn giá trị phục vụ cho sự sống có ý thức, vậy thôi

God không sáng tạ ra cho bản thân God một linh hồn riêng, nhưng toàn bộ linh hồn đã và đang tồn tại trong Vũ trụ là linh hồn God, hay còn được gọi là tổng hồn. Bạn thấy đấy, linh hồn của mỗi con người là nhật ký ghi lại toàn bộ thông tin và năng lượng mà con người đó đã sáng tạo ra trong quá trình sống. Cái tôi cao cả của bạn là linh hồn cao cả của bạn, nó là gói thông tin ghi lại toàn bộ thông tin về những hoạt động ý thức và cảm xúc của bạn trong đời sống ánh sáng, nhưng nó không tồn tại năng lượng. Một đời sống của một kiếp người trên trần thế là một mảnh linh hồn của chính bạn. Một mảnh linh hồn của bạn, cũng chính là cái tôi “bản ngã” của bạn trong từng kiếp. Bạn có rất nhiều mảnh linh hồn riêng rẽ đang tồn tại trong bạn, cũng tức là bạn đang có rất nhiều cái tôi riêng rẽ đang tồn tại trong chính bạn. Và hầu như tất cả mọi thông tin từ những mảnh linh hồn riêng rẽ đã từng được bạn sáng tạo ra trên Trái đất, đều góp phần tạo nên linh hồn của bạn kiếp này. Cũng tức là những thông tin, từ những cái tôi mà bạn đã sáng tạo ra trong quá khứ, đang hiện diện trong bạn, góp phần tạo nên cái tôi của bạn trong kiếp này. Riêng trong thời điểm này của thời đại mới, linh hồn cao cả của bạn tức Cái tôi cao cả của bạn, vẫn có cơ hội tham gia góp phần tạo nên cái tôi, tạo nên linh hồn bạn trong kiếp này.

Nhưng sau khi bạn thức tỉnh hoàn toàn và ý thức đầy đủ, bạn sẽ hợp nhất tất cả những mảnh linh hồn riêng rẽ này lại, nhập làm một với linh hồn cao cả của chính bạn. Cũng tức là bạn sẽ hợp nhất toàn bộ những cái tôi được bạn tạo ra trong từng kiếp, về với cái tôi cao cả của chính bạn. Và như bạn đã thấy đấy, người ta nói bản chất của linh hồn con người là tình yêu, bởi đơn giản vì phần lớn thời gian mà linh hồn bạn trải nghiệm qua là tình yêu trong đời sống của thế giới ánh sáng.

Bạn có thể tưởng tượng, thông tin về cảm xúc tình yêu tồn tại trong linh hồn cao cả của bạn là biển và thông tin về các cảm xúc sợ hãi tồn tại trong những mảnh linh hồn trần thế được bạn sáng tạo ra chỉ là những nhánh sông nhỏ. Và trong quá trình dòng sông đổ nước ra biển, phần lớn là nguồn nước ô nhiểm. Vậy nhưng không phải lúc nào nước trong những nhánh sông này cũng liên tục đổ ra biển, mà nó sẽ dừng lại khi dòng sông cạn. Tương tự như vậy, khi bạn thức tỉnh hoàn toàn cũng tức là dòng sông sẽ ngừng đổ ra biển. Từ đó, bạn có thể hình dung, với lượng nước của chỉ những dòng sông nhỏ sẽ không bao giờ là có thể làm ô nhiểm một cái biển lớn. Tương tự như vậy, những nỗi sợ hãi và ý thức bóng tối có trong những mảnh linh hồn của bạn trước đây, sẽ không bao giờ đủ sức làm ảnh hưởng đến tình yêu và nhận thức ánh sáng quá lớn đã tồn tại trong linh hồn cao cả của bạn. Điều quan trọng là khi bạn sống trong thế giới ánh sáng, bạn sẽ không bao giờ có thể truy cập được các nguồn năng lượng bóng tối, nhằm có thể vận hành được các thông tin liên quan đến sợ hãi đang tồn tại trong linh hồn bạn,

Thú thực với các bạn, chỉ mới cách đây chừng một tuần thôi, nếu tôi nghe ai đó nói một linh hồn lẫn quất, một linh hồn lang thang, một linh hồn không nơi nương tựa, một linh hồn không siêu thoát vv… tôi sẽ lập tức cho rằng người đó mê tín. Nhưng cũng thật may cho tôi và nhờ ơn God tạo cơ hội cho tôi tìm thấy sự thật và sự thật này có liên quan đến cái gọi là tâm hồn và linh hồn. Vậy nhưng câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là linh hồn của con người ta sẽ hoạt động như thế nào sau khi con người chết?